1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جامعه

محمدحسين بنى‌واهب / فراخوان كانون پزشكان و دندانپزشكان ايرانى آلمان در سالگرد زلزله بم

كانون پزشكان و دندانپزشكان ايرانى مقيم آلمان به مناسبت سالگرد فاجعه زلزله بم فراخوانى منتشر كرده و در آن از افراد، انجمنها و گروهها تقاضاى همكارى و كمك نموده است. صداى آلمان در اين باره با دكتر محمدحسين بنى‌واهب، دندانپزشك مقيم دوسلدورف، عضو اين كانون و فعال در زمينه كمك به زلزله‌زدگان بم، دعوت به مصاحبه كرده است.

تلاش براى بازسازى شهر بم

تلاش براى بازسازى شهر بم

مصاحبه گر: کيواندخت قهاری

دويچه وله: آقای دكتر محمد حسين بنی واهب، «کانون پزشکان و دندانپزشکان ايرانی مقيم آلمان» به مناسبت سالگرد فاجعه ی زلزله ی بم فراخوانی را منتشر کرده و از افراد، گروهها و انجمن ها تقاضای همکاری و کمک مالی نموده است. خواهش می کنم، نخست به اختصار درباره ی تشکل تان توضيحی برای شنوندگان ما بدهيد.

محمدحسين بنی واهب: «کانون پزشکان و دندانپزشکان ايرانی مقيم آلمان»، کانونی ست صنفی که در سال ۱۹۶۱ در آلمان تاسيس شده و تا کنون در فراز و نشيبی هايی که داشته است، در ۱۰ سال گذشته به همت پزشکان و دندانپزشکان جوان و با اتکا به تجربه ی همکاران پايه گذار و قديمی فعاليت های مجدد خود را در تشکل دادن پزشکان و دندانپزشکان ايرانی مقيم آلمان و همچنين دانشجويان اين رشته ها متمرکز کرده و سعی می کند با برگزاری کنفرانسهای علمی در زمينه ی پزشکی و دندانپزشکی اين فعالیت ها را ادامه دهد. ما با پيوستگی ای که با کشورمان، ایران، داريم، سعی می کنيم در حد امکاناتمان در زمينه ی کمک های اجتماعی و پزشکی در رابطه با ايران فعال باشيم.

دويچه وله: آقای بنی واهب، درست یکسال پيش «کانون پزشکان و دندانپزشکان ايرانی مقيم آلمان» بلافاصله پس از وقوع زلزله ی بم فراخوانی داده و اقدام به جمع آوری کمک مالی کرد. استقبال مردم از فراخوان شما در طی سال گذشته چگونه بوده است؟

محمدحسين بنی واهب: بنابه گفته شما، ما از همان نخستين روزها سعی کرديم که با اعلاميه ها و فراخوان برای اعضا و همچنين بطور عمومی در سطح آلمان کمکهای نقدی و دارويی را جهت کمک به زلزله زدگان بم جمع آوری کنيم. و با توجه به اينکه تجربه ی زيادی در در رابطه با چگونگی کمک رسانی نداشته ايم، ولی استقبال مردم بسيار خوب بود. ما از روز اول با يک انجمن خيريه ایرانی و آلمانی نيز همکاری کرده و توانستيم حدود ۶۵ هزار يورو جمع آوری کنيم.

دويچه وله: با کمکهای جمع آوری شده چه کرديد؟

محمدحسين بنی واهب: بعد از آنکه سعی کرديم اطلاعات بيشتری از وضعيت بم به دست آوريم، تصميم گرفتيم کاری انجام بدهيم که تا حدودی عمومی تر باشد، بخصوص برای بچه هايی که در هنگام زلزله خانواده های خود را از دست داده بودند. در طول سال گذشته ۳ سفر به ايران داشتيم و توانستيم از نزديک وضعيت را بررسی کنيم و با آنکه تماس با مسئولين نيز کار آسانی نبود، تصميم مان بر آن شد با توجه به وضعيتی که در ايران وجود داشت، در همکاری با مسئولين پرورشگاه بم و همچنين مسئولين شورای شهر بم در ساختن پرورشگاه بم کمک کنيم.

دويچه وله: و در آنجا کمک کرديد؟

محمدحسين بنی واهب: بطور مختصر بگويم، پرورشگاه بم ارگان مستقلی ست که سالها وجود داشته است. در بم، قبل از زلزله، شروع به ساختن ساختمان جديدی برای بچه ها کرده بودند. متاسفانه زلزله بخش عظيمی از اين ساختمان را خراب کرد. از آنجايی که پايه های اين ساختمان بطور اصولی ريخته شده بود، اسکلت ساختمان باقی مانده بود. ما تصميم گرفتيم در به پايان رساندن اين پروژه کمک کنيم. همين جا بايد بگويم که چون اين پروژه، پروژه ی بزرگی بود، چند انجمن ديگر نيز بطور مستقل سعی کردند در اين کار شرکت کنند، از جمله يک شرکت آلمانی. کار اين ساختمان در حال حاضر بدين جا رسيده است که در آخرين سفری که در اکتبر به بم داشته ايم، مشاهده کرديم که نمای بيرونی اين ساختمان در حال اتمام است.

دويچه وله: چه کسی در محل بر کار نظارت دارد؟

محمدحسين بنی واهب: همانطوری که قبلا نيز گفته ام، ما در تماس مستقيم با مسئولين پرورشگاه هستيم و از روز اول نيز اعتقاد ما بر اين بود که با نظرات مستقل، کمکهای جمع آوری شده را در اختيار اين پرورشگاه بگذاريم. روال کار نيز چنين پيش می رود و ما از آن بازديد می کنيم و مرحله به مرحله اين کمکها در اختيار انجمن گذاشته می شود. مسئله ی ديگری که اکنون مطرح است، اين است که با به پايان رسيدن ساختمان بطور کلی، کارهای داخلی ساختمان بايد شروع شود که اين فراخوانی که ما اخيرا داده ايم، در اين رابطه است که بتوانيم شروع کنيم به خريد تجهيزات داخلی اين ساختمان تا بتوانيم برای بچه ها کاری کرده باشیم و آنها سروسامانی بگيرند.

دويچه وله: آقای دکتر بنی واهب، در محل، در بم، با چه مشکل هايی روبرو شده ايد؟

محمدحسين بنی واهب: در بازديدی که از آنجا داشته ايم، می توانم بگويم که کسانی يا انجمن هايی که پول جمع کرده و کمک کرده بودند، چه از خارج از کشور و چه از داخل کشور، در روزها يا ماههای اول امکان آن را نداشتند که بتوانند کمکهای خودشان را بطور مستقيم در بم هزينه کنند. دليلش نيز اين بود که هنوز برنامه ی مشخصی برای بم تعيین نشده بود. يعنی نقشه ی جامعه شهر در نظر نبود. به همين خاطر برای تعداد بسياری از اين انجمن ها اين مشکل وجود داشت. در رابطه با خودمان می توانم بگويم که چون ما بطور مستقل عمل کردیم و بطور مستقل با پرورشگاه بم و مسولان آن تماس گرفتيم و چون جای ساختمان مشخص بود و قبلا پايه گذاری شده بود، توانستيم در اين زمينه، از فروردين سال ۸۳، فعال شويم و تا اين لحظه می توانم بگويم که شايد يکی از معدود ساختمانهايی باشد که کار آن بطور اصولی و بسيار سريع در حال پيشروی ست.

دويچه وله: برنامه آينده ی کانون برای بم چه خواهد بود؟

محمدحسين بنی واهب: ما تصميم داريم که اين پروژه را همراه با انجمن های ديگری که در اين کار شرکت کرده اند، به پايان برسانيم. و همانطوری که شما اشاره به فراخوان مجدد ما کرده ايد، من از گوشه و کنار گاهی می شنوم که انجمن هايی هستند که همچنان نمی دانند در چه زمينه ای می خواهند کمک کنند. اين فراخوان ما در همين زمينه نيز بوده تا اگر کسانی چنين حسی دارند که می توانند همکاری کنند يا حتا احتياج به راهنمايی در اين زمينه دارند، ما با کمال ميل در خدمت اين گروهها و انجمن ها هستم تا آنها بتوانند کمکهای خود را مستقيم به بم برسانند. برنامه ی آينده ی ما در اين زمينه است که به احتمال قوی تعدادی از بچه ها مستقيم به پرورشگاه داده نشوند، بلکه به خانواده هايی سپرده می شوند. ولی با خبرهايی که من از بم و کرمان دارم، تعدادی از اين خانواده ها امکان هزينه های اين کودکان را جهت تحصيل و مسايل ديگر ندارند. ما تصميم گرفته ايم کسانی که حاضرند سرپرستی کودکی را در بم بعهده بگيرند، البته برای مدت طولانی، و نیاز به کمک مالی دارند، با ما تماس بگيرند تا ما بتوانيم اين کمک مالی را به اين کودکان برسانيم و بطور مشخص در آنجا برايشان شناسنامه تهيه کنيم و پرونده ای برايشان تشکيل دهيم تا به اين کودکان کمک شود و بتوانند به مدرسه روند و به اصطلاح خرج زندگی شان پرداخته شود. اين يکی از برنامه های آينده ی ما است. چون ما در ۲۶ دسامبر يا ۵ ديماه، در سالگرد زلزله ی بم شرکت خواهيم کرد، در آنجا بررسی می کنيم که اگر در بم احتياج به پزشک يا دندانپزشک باشد و مسئولين پزشکی استان کرمان و بم از ما بخواهند که اين کار را سازماندهی کنيم، ما با کمال ميل حاضريم که از اينجا پزشکان و دندانپزشکانی که حاضر به خدمت کوتاه مدت در بم هستند را سازماندهی کنيم تا در سال آينده اين کار را در کنار کار پايان دادن به پروژه ی پرورشگاه پيش ببريم. در ۱۵ ژانويه سال ۲۰۰۵ و بعد از بازگشت از بم، ما يک گردهمايی در شهر مونستر آلمان خواهيم داشت که جهت کمک به شهر بم است که همچنين آخرين خبرها همراه با عکس و فيلم از شهر بم را خواهيم داشت و از کسانی که مايل به شرکت در اين برنامه هستند، دعوت خواهيم کرد.

بانك DIF

Sparkasse Neuss

Kto-Nr.: 776500

BLZ: 30550000

امكان تماس:

دكتر بنى‌واهب

02115047530

01738590022

 • تاریخ 17.12.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A7SF
 • تاریخ 17.12.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A7SF