1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

مبارزه قدرت در اوكرائين

مهمترين مسئله مورد توجه روزنامه هاى امروز را بررسى بحران بعد از انتخابات در اوكرائين و برخورد كشورهاى اروپايى با اين موضوع تشكيل مى دهد.

default

روزنامه تورينگيشن لندس تسايتونگ چاپ وايمار در آلمان در اين مورد چنين مى نويسد:

يكى از كليدهاى حل در كرملين است. مطيعان سياست پوتين در كيف بنا به نظر رئيس جمهور روسيه عمل خواهند كرد. آنچه كه مشخص است، اين مسئله به سياست اجراى قدرت قديم روسيه در اين منطقه بستگى دارد. اوكرائين و روسيه سفيد بطور بديهى زير نفوذ سياست وى قرار داشته اند. اما آنچه كه قابل توجه زياد است، اين است كه چطور پوتين بطور وضوح در بازى قدرت در كيف شركت جسته است.

روزنامه نويه پرسه چاپ هانوفر در آلمان نيز در اين باره مى نويسد:

اوكرائين براى اولين بار نشان داده است كه نمى خواهد با معيار برادران شرقىاش، كه مدت هاست از آن ها پيشى گرفته، مورد قضاوت قرار گيرد، بلكه براى وى اروپاى غربى معيار سنجش است. او نشان داده است كه آماده درمان بيمارى هاى كودكى در برقرارى دموكراسى از قبيل رشوه گيرى، وابستگى به برادر بزرگش روسيه، مشكلات اجتماعى و تقلب در انتخابات است. مردم بيدار اوكرائين، هوشيارتر شده اند. آن ها به خيابان ها مى روند و به قدرتمندان روسى نشان مى دهند كه يك چيز را ناديده انگاشته اند و آن اينكه نسل جديدى از شهروندان زاده شده كه با نيروى همانندى قادر به ابرازمخالفت خود و هم چنين خواستاربرابرى حقوق و استقلال سياسى خود است. قدرتمندان قديم مى توانند حتى با اعمال خشونت فقط اين روند را آهسته تر گردانند.

روزنامه ليبراسيون چاپ پاريس نيز در اين باره مى نويسد:

آيا مى توان به پايان خوشى براى بحران بعد از انتخابات اوكرائين اميدوار بود كه به قدرتمندان قديم اين اجازه را بدهد كه چهره و نام خود را حفظ كنند و همزمان انتظارات اجراى دموكراسى در اوكرائين را برآورده سازند؟ اين امكان پذير است و موجب اميدوارى و خواست بسيارى است ولى اين امر هرچه پيش مى رود ناممكن تر به نظر مى رسد. زيرا اين به اصطلاح انقلاب نارنجى در سينما اتفاق نمى افتد. به نظر مى آيد كه قدرتمندان مصممند كه در آنجا اگر لازم است، سخت نيز عمل كنند و در انتظار لحظه اى هستند كه از پشت به مخالفانشان حمله كنند.

روزنامه اينفورماسيون چاپ كپنهاك در باره مسئله اوكرائين و عكس العمل اتحاديه اروپا مى نويسد:

يكى از اصول پايه اى پذيرفته شده در اتحاديه اروپا اين است كه در مقابل نيروهاى مخالف دموكراسى پارلمانى انعطافى به خرج ندهد. بعد از اعمال جنايتكاران روسى در چچن كه موجب ايجاد ناآرامى دراتحاديه اروپا گرديد، مى بايد اين تحاديه اكنون رفتار نئو امپرياليستى پوتين رئيس جمهور روسيه را در هنگام انتخابات اوكرائين، مورد انتقاد قرار دهد. اما حال شرايط پيچيده اى حاكم است. اتحاديه اروپا و آمريكا در بندسياست خود درباره ايجاد رابطه نزديك با روسيه اند. روسيه اى كه مدت زمانى است كه نقش هميارى را در مبارزه با تروريسم ايفا كرده است. اما اتحاديه اروپا مى بايد با تسلط برخود اجازه ندهد كه نقش غرب در تنگنا قرار گرفته را، در زمان جنگ سرد، دوباره ايفا كند.

مسئله دريگر مورد توجه روزنامه هاى امروز بخشش قروض كشورهاى فقيرواز جمله عراق است.

روزنامه د فولكس كرانت چاپ لاهه در اين باره مى نويسد:

تاثير قواعدى كه براى بخشش قروض عراق مورد توافق بيت المللى قرار گرفته بسيار زياد است. رفته رفته پيشنهاد گوردون براون وزير دارايى انگلستان پذيرفته مى شود كه قروض فقيرترين كشورها مورد بخش قرار گيرند. اين مسئله اما فقط در مورد عراق نيست، كه انگلستان نيز با آمريكا در مورد بخشش قروض اين كشور به توافق رسيده است. اين واقعيت را بايد ديد كه مسئله بنا به علاقمندى و نظر آمريكا بويژه درباره موضوع عراق انجام گرفته است و نواحى بحرانى و فقير ديگرمانند رواندا، هنوز مورد كمك قرار نگرفته اند. اما نتيجه اين توافق را نبايد صرفا به اين دليل ناديده گرفت.

 • تاریخ 25.11.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5pF
 • تاریخ 25.11.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5pF