مبارزه با ايدز، يك مبارزه فرهنگى | جهان | DW | 30.11.2004
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

مبارزه با ايدز، يك مبارزه فرهنگى

بشريت بايد خود را با اين فكر درگيركند كه با يك تازيانه بر پيكر انسانيت روبروست كه مبارزه با آن نه امر تكنيك پزشكى بلكه امرفرهنگ سياسى و جهانى است

default

تابحال تغييرات پرشتاب وثانيه اى اقتصادى، جابجايى كار ويا انتقال سرمايه بوده است كه با پديده جهانى شدن توضيح داده ميشدند. عده قليلى كه برندگان اين پروسه بودند به جهانى شدن به عنوان موهبتى آسمانى نگاه ميكردند و بيشمارى آنرا به مثابه داغ لعنت.

اما تفاهمى وسيع بر سر اين مسئله وجود دارد كه فجيع ترين بازتابهاى جهانى شدن را بايد متوقف كردو به نفع عموم آنرا شكل داد.

در اين ميان بيمارى ايدز پديده ديگرى است كه به ساير مسائل جهانى اضافه شده. بيمارى كه مانند يك غده سرطانى در سراسر كره خاكى رو به رشد است و در مناطقى در حال پيشروى است كه مردمش تا چندى پيش از اين حتى نام اين بيمارى نيز به گوششان نخورده بود. مثل هند‌، چين و يا روسيه. نزديك به ۴۰ ميليون نفر به اين بيمارى مبتلا هستند. يك ركورد و هم چنان بيشترين گرفتاران اين بيمارى در فقيرترين مناطق جهان يعنى آفريقا بسر ميبرند. ام بشريت بايد هرچه سريعتر خود را ازاين خطا برهاند كه ايدز بيمارى فقراست. بشريت بايد خود را با اين فكر درگيركند كه با يك تازيانه بر پيكر انسانيت روبروست كه مبارزه با آن نه امر تكنيك پزشكى بلكه امرفرهنگ سياسى و جهانى است.

اما مشكل دقيقا در همين جاست. چراكه ايدز و شيوع آن مسئله ديدگاهى رفتارى و تنظيم مناسبات است. و اين در همه جا صادق است. چه درفرهنگ سياسى آسيا، چه آفريقا و يا اروپا. و از آنجا كه زنان باراصلى مصائب و رنجهاى اين بيمارى را بر دوش ميكشند،‌ اين ظن تشديد ميشود كه ايدز در بيشترين موارد با روابط جنسى، ميل به خشونت و اعمال قدرت برديگران سروكار دارد. اما به همان اندازه نيز با تمايل به آزادى بى حدوحصركه بويژه خود را در سرزمينهاى در حال گذار ميكند.

اما در آنجا كه تلفيقى از خرافه، خشونت و درك اشتباه از آزادى در روابط جنسى بيداد ميكند و مضاف برآن استفاده از وسائل پيشگيرى پذيرفته نميشود، همه گير شدن ايدز چندان دور نيست. اين ديگر فقيرو غنى، مسلمان و مسيحى و بودايى نميشناسد. اين مشكلى است كه بر هرنقطه از جهان ميتواند سايه افكند.

واين معناى ديگرى جز اين ندارد كه در روابط روزمره نرم هاى درست رفتارى بايد تاكيد و تشويق شوند. نرم هايى كه در تمامى فرهنگها موجودند. مانند حداقلى از احترام، ارج نهادن به شخصيت انسانى و زندگى يك انسان.

و تمامى فرهنگها داراى مكانيسمهاى تحريم هستند كه براى مبارزه با ايدز ميتوان آنها را به خدمت گرفت تا از گسترش اين بيمارى كشنده جلوگيرى نمود.

  • تاریخ 30.11.2004
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5RI
  • تاریخ 30.11.2004
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5RI