مبادله اسرا ميان اسرائيل و سازمان حزب ا لله | جهان | DW | 26.01.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

مبادله اسرا ميان اسرائيل و سازمان حزب ا لله

مفسرروزنامه آلمانى General-Anzeiger منتشره در شهر بن آلمان در باره مبادله اسرا ميان سازمان حزب ا لله و اسرائيل و آنهم در پى مساعى ميانجيگرانه آلمان از جمله مينويسد: در ايالات متحده آمريكا و گهگاه در اسرائيل دولت آلمان متهم ميشد باينكه بميزان درخور و ضرورى از رژيم جمهورى اسلامى ايران فاصله نميگيرد ولى دولت آلمان و آنهم نه فقط دولت كنونى حق اقدام در كليه زمينه ها را براى خود محفوظ نگاهداشت و آنهم با علم بر اينكه دولت جمهورى اسلامى ايران از توانهائى كه مخالف سرسخت سازش در خاور ميانه هستند حمايت كرده و آنها را مى شوراند.حال يك موفقيت سياسى دولت آلمان آشكار شده و دولت آلمان ميتواند سر افراز باشد كه با بهره گيرى از فعاليت سياسى _ ديپلماسى محرمانه از ميزان رنج و محنت چندين خانواده در اسرائيل و همچنين در لبنان كاسته است.از سوى ديگر آشكار ميشود كه دولت جمهورى اسلامى ايران در پشت پرده چه نقش مهمى ايفاء ميكند.و اگرجمهورى اسلامى ايران و سوريه دست ازحمايت از سازمان حزب ا لله بردارند ، اميد بيشترى بوجود خواهد آمد ولى متاسفانه شواهد امر گواهى ميدهند كه اين دو كشور در حال حاضر مايل به درپيش گرفتن چنين راهى نيستند.

روزنامه آلمانى Frankfurter Allgemeine Zeitung نيز ستون تفسير سياسى خود را به همين مطلب اختصاص داده و در اينباره مينويسد :سالهاست كه اين آگاهى وجود دارد كه شمارى از مراجع و دواير آلمانى رابطه تقريبا خوبى با سازمان حزب ا لله دارند و دولت اسرائيل نيز آنرا ميداند ومديون آن است .در باره نقش سياسى آلمان در خاور ميانه بكرات و با طيب خاطر زياده روى ميشود ولى آنچه كه حال بدست آمده بازگو كننده امكانات واقع بينانه دولت آلمان است يعنى از لحاظ سياسى و نوعدوستانه اقدام كرده ، نقش واسط را ايفاء كند و آنهم با تكيه بر اين اصل كه هر دو طرف به آلمان اعتماد دارند. كه خود عارى از اهميت نيست.چندى پيش نيز بطور نيمه رسمى در ايالات متحده آمريكا گفته شد كه رفع درگيريهاى خاور ميانه ممكن نيست ولى حال توافق اسرائيل و حزب ا لله در باره مبادله اسراء نشان ميدهد كه باوجوديكدندگى بيشتردر هردو طرف،امكان توافق هائى غير منتظره نيز وجود دارد. و آخرين اقدام غير منتظره در همين زمينه نيز ابتكار ژنو براى برقرارى صلح در خاور ميانه بود.

 • تاریخ 26.01.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5vB
 • تاریخ 26.01.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5vB