كنفرانس بررسى اقدامات امنيتى، بهنگام ميزبانى پيكارهاى جام جهانى فوتبال | ورزش | DW | 12.08.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ورزش

كنفرانس بررسى اقدامات امنيتى، بهنگام ميزبانى پيكارهاى جام جهانى فوتبال

وزير كشور آلمان ” اتو شيلى ” در يك كنفرانس مطبوعاتى در شهر برلين، ازگزارش كميته بررسى برنامه هاى امنيتى واجراى آنان بهنگام برگزارى ديدارهاى جام جهانى فوتبال در اين كشور درسال آينده، ابراز رضايت كرد.

”اتو شيلى” وزير كشور آلمان و ”فرانتس بكن بائر” رئيس كميته برگزارى ديدارهاى جام جهانى ۲۰۰۶

”اتو شيلى” وزير كشور آلمان و ”فرانتس بكن بائر” رئيس كميته برگزارى ديدارهاى جام جهانى ۲۰۰۶

با اشاره به تجربيات بدست آمده از ميزبانى ديدارهاى فوتبال ”جام كنفدراسيونها” در ماه ژوئن گذشته در اين كشور، ”اتو شيلى” در پنجمين نشست اين كميته با وجود ابراز رضايت ازپيشرفت هاى حاصله دربرنامه هاى گوناگون برقرارى تدابير امنيتى در سراسر كشور، همزمان بنكاتى چند در اين باره اشاره كرد.

بنا بنظر وى، هجوم تماشاچيان از جايگاهها وورود آنان بزمين بازى كه چندين بار بهنگام پيكارهاى ” جام كنفدراسيونها“ مشاهده شد، خطرى حادوشديد رابراى بازيكنان وسرپرستان تيمها باعث نشده ودر درجه دوم اهميت جاى ميگيرد.

در اين زمينه اخيرا، معاون كميته برگزارى مسابقات ” ولفگانگ نيرسباخ” نگرانى خويش رانشان داده و باحتمال چنين رويدادى باتوجه به استفاده از ابزارهاى ضربت از جانب تماشاچيان، اشاره نمود.

بنا بگفته ” اتو شيلى” بهنگام پيش فروش بليط هاى ورودى مسابقات، اقدامات امنيتى لازم وضرورى در اين زمينه قبلا بعمل آمده وهريك از بليط هاى ورودى وتعيين شده براى حاميان مالى، ميهمانان افتخارى ويا بليط هائي كه در بازار آزاد تهيه گشته اند، هريك با درج مشخصات فردى دارنده بليط همراه بوده وسپس در اختيار صاحبان آنان گذاشته ميشود.

دررابطه با كنترل فضاى هوائى دوازده ورزشگاه در سراسر كشورومحل مسابقات ۲۴ تيم شركت كننده از سراسر جهان ، وزير كشوراظهار داشت كه آنان بهنگام مدت زمان برگزراى مسابقات تحت كنترل قرارگرفته اما بدون استثنا با محدويت روبرو نخواهند بود. در اين زمينه بازهم بررسى هاى بيشتر انجام گرفته وراه حلى منطقى بدست خواهدآمد. يارى وكمك از نيروهاى ارتش بخاطر حفظ امنيت جزو برنامه نبوده، واين نيزدراصل غيرممكن نيست. در صورت بروز حادثه اى كه با رويدادى تشنج آميزقابل مقايسه باشد، امابهره گيرى از نيروهاى ارتش مورد ممكن خواهد بود.

وزيركشور آلمان، در سيستم امنيتى واجراى امور آن را درهريك از ۱۲ ورزشگاه محل مسابقات ،با هيچگونه نقِصى روبرونديده،اما از سوى ديگرشرح كامل ودقيقى را از كمبودهاى موجوده بيان نداشت. بنا بگفته وى “ اودر حال حاضر مايل نيست كه نقائص مربوطه در اين زمينه راباطلاع همگان وافكار عمومى رساندوروشن ساخت كه درهرصورت اما بخاطر رفع آنان باندازه كافى زمان ووقت، موجود است،

 • تاریخ 12.08.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6wC
 • تاریخ 12.08.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6wC