كنفرانسهاى كمكهاى مالى براى بازسازى عراق | جهان | DW | 20.07.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

كنفرانسهاى كمكهاى مالى براى بازسازى عراق

تقريبآ بطور همزمان دو كنفرانس براى بررسى مسئله كمك مالى براى بازسازى عراق تشكيل شد، يكى در اردن و ديگرى در آلمان. در مونيخ صاحبان موسسات اقتصادى و سياستمداران همراه با پنج وزير كابينه عراق در دومين نشست اقتصادى آلمان و عراق به بحث در اينباره پرداختند و در اردن چهارمين كنفرانس مربوطه تشكيل گرديد. مطلب زير تفسيرى است در باره نتايج اين ديدارها نوشته مفسر صداى آلمان پتر فيليپ.

بازسازى عراق امرى است الزامى و واجب، ولى اين كاربدون كمك همه كشورهاى جهان امكان پذير نخواهد بود. اين ندا چيز تازه اى نيست و از فوريت آن هم كاسته نشده، ولى تأثير آن با گذشت زمان نقصان يافته است. در آخرين كنفرانس كشورهاى كمك كننده به عراق كه در اردن در ساحل بحرالميت تشكيل شد چند كشور كه قول شركت داده بودند اصلآ حاضر نشدند.
آنها هم كه حضور يافته بودند با اين شكوه روبرو شدند كه كمكهاى موعود آنها يا واصل نشده و يا در مرداب فساد و سوءاستفاده و ساير اعمال ناروا ناپديد شده است. در چنين اوضاعى بديهى است كه استمداد عراقيها مورد توجه جهانيان واقع نميشود يا تأثير مطلوب را نميبخشد.

آمادگى كشورها براى كمك كردن به عراق كه دو سال قبل در مادريد نشان داده شد هرف پوچ نبود، ولى آن كس كه كمك ميكند ميخواهد تأثير مثبت كمك خود را هم ببيند، نه اينكه شاهد هرج و مرج فزاينده و تشديد ترور و وحشت و از طرف ديگر درماندگى علنى آمريكا در نقش نيروى اشغالى اين كشور باشد كه از چندى قبل احساس پيروزى را از دست داده است. اين شرايط البته هر عامل كمك را دلسرد ميكند، ولى اين دلسردى بزرگترين اشتباهى است كه ميتوان مرتكب شد، زيرا دقيقآ همان چيزى است كه تروريست ها ميخواهند. آنها هر كه هستند، چه هواداران جهاد بين المللى و چه طرفداران رژيم سابق، يك هدف اصلى دارند و آن جلوگيرى از عادى شدن اوضاع عراق است، چون ميدانند كه در چنين شرايطى جائى براى آنها وجود ندارد.

با وجود حاكميت قهر و زور و نابودى ساختارهاى زيربنائى عراق مردم اين كشور سعى ميكنند كارى انجام دهند و راه خود را بسوى آينده اى نويدبخش بگشايند. ژاپن به جبران اين تلاش اعتبارات محدود و كوچك در اختيار عراقيها قرار خواهد داد، ولى آنچه بيشتر لازم است ارتباطات بازرگانى و اقتصادى با كشورهاى خارجى است كه متأسفانه با ترديد و دودلى خيلى از كشورها مواجه ميشود. در كنفرانس اقتصادى عراق و آلمان در مونيخ هم بيشتر عراقيها حضور داشتند تا آلمانيها، زيرا دست اندركاران امور اقتصادى آلمان از اقدامات همراه با خطر ابا دارند و هرگونه فعاليت در عراق براى آنها مايه دلهره است. ولى براى برقرارى وضع عادى نه تنها كمكهاى دولتى لازم است، بلكه تماسهاى بين موسسات خصوصى نيز به همان اندازه اهميت دارد، هر چند اوضاع عراق هنوز مدت زيادى از عادى شدن بدور خواهد بود.

 • تاریخ 20.07.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5KV
 • تاریخ 20.07.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5KV