كمك به مصيبت ديدگان زلزله دريائى و امواج سهمگين اقيانوس هند | جهان | DW | 06.01.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

كمك به مصيبت ديدگان زلزله دريائى و امواج سهمگين اقيانوس هند

ابعاد بيسابقه فاجعه زلزله دريائى و برخاستن امواج سهمگين اقيانوس هند، كه احتمالآ ۲۰۰ هزار قربانى گرفت، و در اين رابطه كمكهاى بين المللى به بازماندگان اين فاجعه طبيعى كماكان موضوع بحث در تفسيرهاى روزنامه ها است.

default

منجمله روزنامه »وست دويچه تسايتونگ« (Westdeutsche Zeitung)چاپ شهر دوسلدورف آلمان در اينباره چنين نوشته است: صدراعظم آلمان گرهارد شرودر با در نظر گرفتن كمكهاى قابل توجه دولت خود براى بازماندگان فاجعه آسياى جنوب شرقى، در واقع بر ادعاى آلمان به داشتن نقش موَّثر در صف كشورهاى مهم جهان و افزايش نفوذ اين كشور در سطح جهانى تآكيد ميكند. با وجود انكار و تكذيب وى، يكى از اهداف وى از اين كمكها جلب موافقت كشورها با عضويت دائمى آلمان در شوراى امنيت سازمان ملل متحد است. در صحنه سياست داخلى هم هدف صدراعظم قرار دادن احزاب متحده اقليت در حالت دفاعى و خارج كردن آنها از موضع حمله است. احزاب متحده دمكرات مسيحى و سوسيال مسيحى مجبورند علنآ از قول كمك پانصد ميليون يوروئى آلمان حمايت كنند، ولى در خفا اين كار را ديوانگى و خودبزرگ بينى شرودرتلقى ميكنند.

روزنامه آلمانى »تورينگر آلگماينه«(Thüringer Allgemeine) چاپ شهر ارفورت در همين زمينه چنين اظهار عقيده كرده است:فقط استراليا مبلغى بيش از آلمان براى كمك به مصيبت ديدگان كشورهاى ساحلى اقيانوس هند اختصاص داده است. پانصد ميليون يورو كه قول اهداء آن از طرف از طرف صدراعظم آلمان گرهار د شرودر داده شده، مبلغى معادل مجموع كمكهاى آمريكا و ژاپن است. دبير كل سازمان ملل متحد كوفى عنان جمع كمكهاى وعده داده شده از طرف كشورهاى مختلف جهان را بيش از دو ميليارد دلار برآورد كرده، ولى با تكيه بر تجربيات قبلى خود از اين كشورها خواست كه واقعآ به قول خود عمل كنند. البته ۲ ميليارد دلار در مقايسه با اعانات جمع آورى شده در فواجع گذشته مبلغى چشمگير است، ولى در قياس با مثلآ ۱۳۱ ميليارد دلار بدهى اندونزى به كشورهاى صنعتى ناچيز مينمايد.

 • تاریخ 06.01.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5nr
 • تاریخ 06.01.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5nr