كره شمالى ده سال پس از مرگ كيم-ايل-سونگ | جهان | DW | 08.07.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

كره شمالى ده سال پس از مرگ كيم-ايل-سونگ

وضع كره شمالى، كه امروزه يكى از فقيرترين كشورهاى جهان محسوب ميشود، در دهمين سالگر مرگ رهبر مستبد آن كشور و تحت رهبرى فرزند ذكور او كيم-جونگ-ايل موضوع گزارش زير است:

default

ده سال قبل در روزى مانند امروز، هنگامى كه راديوى دولتى كره شمالى مرگ رهبر آن كشور كيم-ايل-سونگ را اعلام كرد، مردم كره شمالى كه با جهان خارج هيچگونه ارتباطى نداشتند و ندارند، دچار حالتى مانند ضربه روحى شدند، زيرا زمامدار مستبد كشور فرد پرستى در مورد خود را بدرجه اى رسانده بود كه در دنيا نظير نداشت و اعتقاد به شخص وى و تعليمات او در زمينه ملى گرائى حالت اعتقاد مذهبى يافته بود. درمراسم تدفين وى صحنه هاى جگرخراشى مشاهده شد كه براى مردم جهان غرب غريب و غيرقابل تصور بود. پسر وى كيم-جونگ-ايل طبق فلسفه كنفوسيوس دستور عزادارى سه ساله براى متوفى صادركرد و سپس خود رياست حزب حاكم كمونيست كره شمالى را بدست گرفت و مضاف بر آن در نقش امير لشكر خود را رئيس جمهور كشور خواند. اينست كه كره شمالى امروزه بيش از آنكه تحت استبداد حزب قرار داشته باشد، داراى نظام ديكتاتورى نظامى است. فرد پرستى پدر را پسر ادامه داد، و بر سر در آرامگاه كيم-ايل-سونگ اين جمله به چشم ميخورد:«كيم-ايل-سونگ همان كيم-جونگ-ايل و كيم-جونگ-ايل همان كيم-ايل-سونگ است.« رژيم حاكم كره شمالى قصد داشت باين طريق عشق و احترام حقيقى مردم كره شمالى به پدر را به فرزند وى منتقل كند،ولى با وجود تبليغات وسيع در اينباره موفقيتى در حد مطلوب حاصل نشد. پزشك آلمانى نوربرت-فولرتسن (Norbert-Vollertsen) كه مدتى در كره شمالى زندگى و به عده زيادى از مردم كره شمالى كمك كرده كه از كشور خود خارج شوند در باره كيم-جونگ_ايل چنين ميگويد:
او در كشور خود از محبوبيت چندانى برخوردار نيست و بر خلاف پدر خود نام نيكى در ميان مردم ندارد، و اغلب او را سرد و فاقد احساسات ميدانند. كارنامه سياسى ده ساله كيم-جونگ-ايل داراى جنبه هاى متفاوت است، بدينمعنى كه مملكت ورشكسته است و نميتواند مردم خود را سير كند، يعنى حداقل معيشت آنها را تآمين كند و اگر كمكهاى سخاوتمندانه چين و كره جنوبى و سازمان ملل متحد نميبود، تا بحال صدها هزار نفر از مردم آن كشور از گرسنگى به هلاكت رسيده بودند، هر چند كره شمالى از كشورى صنعتى تبديل به كشورى كشاورزى شده، چونكه فاقد مواد خام و مخصوصآ مواد خام انرژى زا است.
البته بايد گفت كه اقتصاد كره شمالى امروزه قدرى باز و آزاد شده، زيرا كيم-جونگ-ايل اجازه داده بعضى اصلاحات متكى بر سرمايه دارى باجرا گذاشته شود، ولى ابعاد آن محدود است و اگر وسعت بيشترى پيدا كند بمعناى انتقاد از روش پدر وى خواهد بود كه مقامى خدائى داشت و همه او را بى نقص و خطاناپذيرميدانستند. شايع است كه كيم-ايل-سونگ بر اثر سكته قلبى فوت كرد كه آنهم در پى مشاجره اى عارض او شد كه با پسر خود بر سرنزديك شدن به كره جنوبى داشت. امروز تفاهم بين كره شمالى و كره جنوبى عليرغم تشنجات گهگاهى تا حدى وسعت يافته كه در ده سال قل قابل تصور نبود، و كره جنوبى به كره شمالى خواربار، سرمايه، فنآورى، ريل راه آهن تحويل ميدهد و خط حايل ۳۸ درجه مانند سابق بسته نيست. در زمينه سياست خارجى كره شمالى با برنامه هاى اتمى خود توانسته تا حدى اهميت و اعتبار كسب كند. ژاپن قصد دارد با اين كشور آشتى كند و آمريكا هم سعى ميكند با مسالمت ديكتاتور كره شمالى را حاضر به سازش كند.

 • تاریخ 08.07.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5UC
 • تاریخ 08.07.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5UC