كارنامه بازيهاى المپيك ”آتن“ وآينده ورزش آلمان | ورزش | DW | 22.09.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ورزش

كارنامه بازيهاى المپيك ”آتن“ وآينده ورزش آلمان

دردنبال نتايج بدست آمده از جانب ورزشكاران شركت كننده در بيست وهستمين دوره بازيهاى المپيك تابستانى در اين سال در آتن”، گفتگوها ونظرات گوناگونى در باره موقعيت كنونى ورزش آلمان ونقش آن درسطح جهانى به پيش آمده است:

رژه ورزشكاران آلمان بهنگام مراسم گشايش بازيهاى المپيك ”آتن”

رژه ورزشكاران آلمان بهنگام مراسم گشايش بازيهاى المپيك ”آتن”

پروفسور،دكتر”هلموت ديگل” رئيس انتستيتوى دانش ورزشى در دانشگاه ” توبينگن” درآلمان ومعاون فدراسيون جهانى دووميدانى وعضو افتخارى كميته ملى المپيك آلمان ، در اين زمينه، نظرات خودرا دررابطه با سازماندهى و ساختار ورزش در اين كشور وبويژه دررابطه با فعاليت ورزشكاران برجسته آلمان در راه كسب مدالهاى قهرمانى ، مورد بررسى قرار داده است.

بنا بنظر وى، بازيهاى المپيك ” آتن” چرخشى زمانى درموقعيت وفعاليت درورزش آلمان در سطح قهرمانى بشمار رفته وپيدايش دوره تازه اى را در اين زمينه بهمراه آورده است. ظاهرا چنين بنظر ميرسد كه همه چيز، پس از ” آتن“ تغيير يافته و آنچه كه ساليان طولانى برآن سرپوش گذاشته ميشد، اينك در برابر چشمان ظاهر گشته و وبا از دست دادن اعتبارخود، بايستى در حال حاضر همه چيز دگرگون شود.

گفته وشنيده ميشود كه آلمان قدرت ونيروئى بزرگ در جهان ورزش، از جايگاه خود بيرون رانده شده است، بدون آنكه از شكست وناكامى اين كشور دربيست وهشتمين دوره بازيهاى المپيك در ” آتن” نام برده شود.

بنا بنظر پروفسور” ديگل’ اما عكس اين نكته صحت داشته وورشكاران آلمان ، بصورتى سرمشق ونمونه وار درميدان مسابقا ت ظاهرشده و با در اختيار گرفتن مدالهاى قهرمانى بسيار در مواد پيكارهاى گوناگون در بين بانوان ومردان، مقامهاى شايسته اى را صاحب شده اند. هرچند كه در بعضى از رشته هاى ورزشى نتايج بدست آمده مورد رضايت نبوده و حتى با سرزنش وانتقاد روبرو هستند، اما رويهمرفته ميتوان ازنتايج بدست آمده از جانب شركت كنندگان زن ومرد اين كشور در بازيهاى المپيك ”آتن“رضايت داشت.

از نقطه نظر ورزشى بهيچ رو، رويداد و اتفاقى ناگوار وناخوشايند به پيش نيامده است. چين، بنا برتمامى پيش بينى هاى قبلى، جاى خود را در بين كشورهاى نيرومند جهان در زمينه ورزش؛ همانطور كه انتظارميرفت، بدست آورده و در آينده نيز مكان خود را در بين آنان محفوظ خواهداشت.

استراليا بارديگر نشان داد كه در حقيقت كشورى پراعتباردر جهان ورزش بشمار ميرود و توجه به ورزش و فعاليت در سطح بالاى آن، جزو فرهنگ اين سرزمين جاى گرفته ونشان بارزى در توسعه وفرهنگ آن محسوب ميشود. ورزش ژاپن بمانند اقتصاد اين كشور، نشان داد كه چگونه ميتوان در دنبال نزول وناكامى،بارديگر از صدمات وارده رهائى يا فت و درراهى موفقيت آميزگام نهاد.

ديگر كشورهاى صاحب نام ونشان درورزش، كه بيشترين آنان در بين كشورهاى صنعتى جهان بچشم ميخورند، تا كنون هريك پستى وبلنديهاى گوناگونى راپشت سرگذاشته وكوشش داشته اند كه دوباره موقعيت هاى از دست داده را با موفقيت جبران نمايند. نكته وبرنامه اى كه تاكنون، نتايج دلخواه ومورد انتظارى را بهمراه داشته است.

 • تاریخ 22.09.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A7AA
 • تاریخ 22.09.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A7AA