قوانين تازه”استارت” در مسابقات دووميدانى | ورزش | DW | 13.04.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ورزش

قوانين تازه”استارت” در مسابقات دووميدانى

اعضاى هيئت رئيسه فدراسيون جهانى دووميدانى كه درروزهاى گذشته در شهر” دوحه” بگردهم آمدند، پيشنهادهاى تازه اى را بخاطر تغيير بعضى از قوانين ومقرات اين فدراسيون ارائه داشته اند.

دوندگان مواد سرعت، تحت مقرراتى تازه بهنگام ” استارت در پيكارهاى دووميدانى

دوندگان مواد سرعت، تحت مقرراتى تازه بهنگام ” استارت در پيكارهاى دووميدانى

فدراسيون جهانى دووميدانى مايل است كه بدينگونه وقبل از شروع پيكارهاى قهرمانى جهان در اين ورزش كه درتابستان آينده در شهر ” هلسينكى” درفنلاند، برگزارخواهند شد، شدت عمل بيشترى را به ويژه در زمينه مقرارات ”استارت” در مواد سرعت بانوان ومردان وهم چنين تغيير تابعيت ورزشكاران اين رشته ورزشى ، از خود نشان دهد.

در آينده قراراست كه هردونده مواد سرعت در بازيهاى المپيك وهم چنين قهرمانى جهان، پس ازخطا بهنگام ”استارت” بلافاصله پيست مسابقه را ترك كرده و ازحق شروع دوباره محروم ماند. مقرارت كنونى در اين زمينه بدين صورت است كه دردنبال خطا در اين لحظه از جانب يك دونده، تمامى ديگر شركت كنندگان نيز با اخطار داور روبروميشوند ودونده خاطى در صورت خطاى دوباره ، سپس از حق ادامه مسابقه بازميماند.

بنابر قوانين تازه اين فدراسيون، همچنين ورزشكاران دووميدانى درجهان كه تا كنون دردنبال تغييرتابعيت خود و عضويت در تيمهاى ملى كشورهاى ديگر، با مزاياى مالى قابل توجهى روبرو ميشوند، اينك ودر آينده راه بس مشكل ترى را بدين خاطر در پيش خواهند داشت. بنا براين مقرارت ، هر يك از داوطلبان تابعيت تازه ميبايستى بمدت سه سال تمام از تاريخ ارائه درخواست رسمى خود، در انتظار باقى مانده و بدينگونه ازحق شركت در مسابقات تحت نام كشورتازه خود بدورماند.

پيشنهادهاى تازه در زمينه هاىگوناگون قراراست در كنگره عمومى فدراسيون جهانى دووميدانى بهنگام برگزارى پيكارهاى دووميدانى قهرمانى جهان در ماه اوت آينده در هلسينكى مطرح شده ورسما به تصويب رسند.

درسالهاى اخير كشورهاى شيخ نشين پيرامون خليج فارس با پرداخت مبالغ مالى سنگين، ورزشكاران اين رشته را ازكشورهاى جهان سوم كه قادر به پرداخت مزايا وپاداش هاى سنگين نيستند، به تابعيت خوددرآورده وآنان را تحت نام خود در مسابقات شركت داده اند. براى نمونه ”قطر” بااهداى تابعيت به ”استفن چرنو” در سال ۲۰۰۳، كه در كنيا تولد يافته است ، اختلاف نظريات شديدى را بين خود وفدراسيون جهانى دووميدانى باعث گشت.

” چرونو” اين دونده جوان و۲۲ ساله، سپس ۹ روز پس از دريافت تابعيت ”قطر” بانام تازه ”شاهين” ركورد آسيا را درماده دو ۳۰۰۰ متر با مانع مردان بازمان ۸ دقيقه و۲ ثانيه و۴۷ صدم ثانيه بهبود بخشيد ودر ماه اوت سال ۲۰۰۳ در شهر پاريس، در همين ماده مدال طلاى قهرمانى جهان را در اختيارخودگرفت.

 • تاریخ 13.04.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A70n
 • تاریخ 13.04.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A70n