قانون حفظ علامت ونشان المپيك در آلمان | ورزش | DW | 26.12.2003
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ورزش

قانون حفظ علامت ونشان المپيك در آلمان

پارلمان سراسرى آلمان در شهر برلين، لايحه قانون حفظ “ آرم “ بازيهاى المپيك را كه از جانب دولت ارائه شده بود به تصويب رساند.

تصويب قانون حق استفاده از نام و علامت “المپيك” در آلمان در پارلمان سرارى اين كشور در برلين

تصويب قانون حق استفاده از نام و علامت “المپيك” در آلمان در پارلمان سرارى اين كشور در برلينبدينگونه در آينده در اين كشور، استفاده از سمبل و علامت بازيهاى المپيك ، منحصرا در اختيار كميته ملى المپيك آلمان وهم چنين كميته بين المللى المپيك قرار ميگيرد.در رابطه با نامزدى برگزارى بازيهاى المپيك از طرف كشورهاى متمايل به در خواست ميزبانى اين بازيها، اينك پارلمان سراسرى آلمان، خواست كميته بين المللى المپيك را مورد توجه قرارداده است. بدون تصويب اين قانوان، هرگونه نامزدى آلمان بخاطر ميزبانى وبرگزارى بازيهاى المپيك تابستانى سال ۲۰۱۲ غير ممكن ميبود. وزير دادگسترى آلمان خانم “ بريگيته تسوپريس ” در اين رابطه اظهار داشت كه : پارلمان سراسرى آلمان با تصويب اين قانون راه انتخاب شهر “ لايپزيك” را بعنوان ميزبان بازيهاى المپيك سال ۲۰۱۲ ، ودر چهارچوب قوانين حقوقى مربوطه بس هموار كرد و انتخاب شهر “ لايپزيك ” وموفقيت در برابر ديگر كشورهاى كانديد را، آسان ساخت.
تصويب اين قانون در ماههاى پيش، پيوسته با تاخير روبرو ميگشت. زيرا در اختيار گرفتن حق استفاده از مفهوم“ المپيك” وواگذارى آن بطور منحصر وتنها به كميته ملى المپيك آلمان و همچنين كميته بين المللى المپيك، مدت زمانى چند را دررابطه با عواقب اين كار ضرورى ميساخت . بعنوان نمونه : مراكز وپايگاههاى تمرينى وبرنامه هاى ويژه المپيك جهت آمادگى ورزشكاران اين كشور، به تغيير نام و انتخاب واژه هاى ديگرى بجز “ المپيك” ملزم بوده وازحق استفاده از اين مفهوم بدور ميبودند. اينك اما وبا تصويب قانون حق استفاده از مفهوم المپيك، از بروز عواقبى در اين زمينه جلوگيرى شده است.
 • تاریخ 26.12.2003
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A7Mn
 • تاریخ 26.12.2003
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A7Mn