فوتبال : ۵ ديدار سرنوشت دردوربرگشت ”پلى اف” | ورزش | DW | 16.11.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ورزش

فوتبال : ۵ ديدار سرنوشت دردوربرگشت ”پلى اف”

درراه انتخاب ۵ تيم باقيمانده درپيكارهاى دورپايانى جام جهانى ۲۰۰۶ درآلمان، اين بارديدارهاى برگشت وسرنوشت سازى دربين ۱۰تيم به نتيجه رسيده ودردنبال انتخاب آنان ، تعداد تمامى ۳۲ تيم شركت كننده درجام جهانى سال آينده ، تعيين ومشخص ميشوند.

تيم ملى تركيه ، بااميد بانتخاب خوددرپيكارهاى جام جهانى

تيم ملى تركيه ، بااميد بانتخاب خوددرپيكارهاى جام جهانى

دراين راه اين بار ، ديدارهائى بس حساس درپيش اند. زيرابردويا باخت هريك از۱۰ تيمى كه امشب واردزمين ميشوند، همزمان حضور وياعدم حضور آنان را درپيكارهاى جام جهانى آلمان بدنبال خواهد داشت. امشب تيم ملى تركيه پس از شكست ۲برهيچ ازسوئيس درزمين اين تيم در استانبول، بازى برگشت را درپيش داشته وباچاره اى جزبرد روبرونيست، درحاليكه سوئيس با حفظ برترى خود، حضورش در بازيهاى سال آينده مسلم خواهد بود.

بيش ازهمه اما موفقيت اسپانيا، از هم اكنون قابل پيش بينى است. اسپانيا دربازى رفت درخانه خود با نتيجه ۵بر۱ دربرابر اسلوواكى به پيروزى قاطع وقابل توجهى رسيد واين بار دربازى برگشت وهرچند كه درزمين اسلوواكى ،ظاهرا باشانس بسيارى روبروست. چنين بنظر ميرسد كه اسپانيا درراه شركت دربين ۳۲ تيم برترجهان در پيكارهاى ۲۰۰۶ ، باموفقيت روبروخواهد بود.

درسومين ديدارهاى منطقه اروپا، نيز چنانچه جمهورى چك دربازى برگشت خود بازهم زمين بازى را درمقابل نروژباموفقيت ترك كند، روانه جام جهانى آلمان خواهدشد. ديدار رفت اين دوتيم در اسلو تنها بايك گل، بنفع تيم ميهمان پايان يافت وبدينگونه نروژ در خانه جمهورى چك وبا اين گل درون دروازه خود ازبازى رفت، با مشكل بزرگى روبروست.

بخاطر انتخاب دوتيم ديگرونمايندگانى از آسيا، اقيانوسيه ويا آمريكاى شمالى وميانى، نيز ديدارهاى حساسى در بازى برگشت درپيش اند. بحرين درصورت موفقيت درديدارخود وبارديگر دربرابر ”ترينيداد —توباگو،براى اولين بار درتاريخ فوتبال ، در ديدارهاى جام جهانى بعنوان نماينده اى از آسيا حضورخواهديافت.بحرين خارج ازخانه با كسب نتيجه مساوى ۱بر۱، هم اينك از شانس وموقعيت بسيارمناسبى دربرابرتيم ميهمان برخورداراست ودرصورت پيروزى ،بعنوان پنجمين نماينده اسيا، دركنار تيمهاى ايران، ژاپن، كره جنوبى وعربستان سعودى، سال آينده روانه آلمان خواهدشد.

بعنوان تيم ميزبان نيز استراليا درزمين خود با اوروگوئه روبروست . استراليا در بازى رفت بايك گل درون دروازه خود، چاره اى جز شكست نداشت وتحت سرپرستى مربى هلندى خود اميدواراست كه اين بار،اين عقب ماندگى را جبران كرده وبعنوان نماينده اقيانوسيه دربين تيمهاى برترجهان جاى گيرد. اوروگوئه با سابقه اى چند درپيكارهاى جام جهانى ، درصورت برد دوباره، بعنوان ديگر نماينده اى از آمريكاى جنوبى خودرادر پيكارهاى جام جهانى آلمان جاى خواهد داد.

پس از تعيين ۵ تيم ديگروباقيمانده ، بدينگونه كل ۳۲ تيم شركت كننده در جام جهانى المان درسال آينده مشخص ميشوند. سپس نزديك به سه هفته ديگربرگزارى قرعه كشى ديدارهاى دورمقدماتى درتاريخ ۹ دسامبر درشهر” لايپزيگ” درپيش اند كه از هم اكنون مورد توجه دست اندركاران فوتبال درسراسر جهان قراردارد.

بهنگام مراسم قرعه كشى ديدارهاى جام جهانى كه در محل تاسيسات تازه نمايشگاه بين المللى لايپزيگ صورت خواهدگرفت، تعداد بيش از۳۷۰۰ تن ازنمايندگان فدراسيون جهانى فوتبال، فدراسيونهاى كشور ميزبان وهمچنين ديگر كشورهاى شركت كننده، بهمراه ميهمانان افتخارى وابسته به رسانه هاى گروهى درسطح جهانى حضور خواهندداشت وانتظار ميرود كه نزديك به ۳۰۰ ميليون تن تماشاچى نيزدرسراسرجهان از طريق پخش زنده اين مراسم توسط تلويزيون‌ ‌، برگزارى اين مراسم را شاهد باشند.

 • تاریخ 16.11.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6sU
 • تاریخ 16.11.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6sU