فردای انتخابات | جهان | DW | 03.11.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

فردای انتخابات

در آخرين لحظات شمارش آرا در انتخابات رياست جمهوری آمريکا، ايالت اوهايو است که سرنوشت نهايیِ اين انتخابات را تعيين می کند. در اين ايالت، در ساعات اوليهء روز پس از انتخابات، جورج بوش با حدود صدهزار رأی از رقيب اش جان کری جلو است اما مناطق معينی در اوهايو که انتظار می رود به کری رأی بدهند هنوز رأی شان شمرده نشده است. در اين لحظات سرنوشت ساز برای دو نامزد، با آنکه در سراسر آمريکا با احتساب رای مطلق برندهء بدون قيد و ش

محل راى‌گيرى اى در اوهايو

محل راى‌گيرى اى در اوهايو

�ط جورج بوش است اما تا سرنوشت اوهايو معلوم نشود نتيجهء نهايی را نمی شود با قطعيت اعلام کرد.

اين بار در انتخابات رياست جمهوری، در سراسر آمريکا پانزده ميليون نفر بيشتر شرکت کردند تا انتخابات چهار سال پيش: در مجموع بيش از صدو بيست ميليون نفر. از اين تعداد کسانی که به جورج بوش رأی دادند تعدادشان حدود چهارميليون نفر بيشتر از کسانی بود که به کری رأی دادند.

تعداد بی سابقهء رای دهندگان نشان می دهد در ذهن بسياری از مردم آمريکا وضعيـت اضطراریِ جنگ عراق و مبارزه با تروريزم اسلامی چنان اهميتی دارد که، چه در دفاع از جورج بوش و چه در مخالفت با او، حاضر شدند بر بی تفاوتیِ سياسیِ هميشگی خود فايق آيند.

در انتخابات اين دوره، علاوه بر مقام رييس جمهور، سرنوشت تمامی کرسی های مجلس نمايندگان (۴۳۵کرسی) و تعداد ۳۴ کرسی از صد عدد کرسیِ مجلس سنا نيز تعيين می شود. امروز رهبر دموکراتها در سنا (تام داشل سناتور از ايالت داکوتای جنوبی)کرسی خود را به رقيب اش از حزب جمهوری خواه باخت. اگر جمهوری خواهان بتوانند اکثريت خود را در دو مجلس بالاتر ببرند، سلطهء آنها بر سياست های آمريکا بيش از پيش و با قطعيـت بيشتری تثبيت خواهد شد.

علاوه براين، يازده ايالت آمريکا تصميم گرفتند در اين انتخابات موضوع غيرقانونی کردن حق ازدواج همجنس خواهان را هم به رفراندوم بگذارند و با اين کار موفق شدند آنرا غيرقانونی اعلام کنند. مدافعان حقوق مدنی هم جنس خواهان ازين پس بايد در اين ايالت ها مبارزهء خود را در دادگاههای تجديد نظر ادامه دهند.

در اين انتخابات هم درست مثل چهارسال پيش نتيجهء نهايی توسط تعداد انگشت شماری از ايالت ها تعيين شد که در آنها هواداران دو نامزد تعدادشان بسيار نزديک به هم بود. سرآخر، دو ايالت اهميت بيشتری پيدا کردند: فلوريدا و اوهايو.

پس از آنکه جورج بوش توانست ۲۷ رأی الکتورال فلوريدا را ببرد، تمام توجه متوجه ايالت اوهايو شد. تعداد کل رأی های «الکتورال» برای همهء ايالت ها ۵۳۸ تا است و کسی که دست کم ۲۷۰ رأی الکتورال را بگيرد برنده خواهد شد. در دقايق نهايی، رهبری کشور توسط چندهزار نفر در شهرهايی چون کليولند، سين سيناتی، کلمبوس و آکرون در ايالت اوهايو تعيين می شد. باخت جان کری در اين شهرها به معنی باخت او در سراسر کشور است.

با شمارش تمام آراء در اين انتخابات به طور قطع روشن شد مردم آمريکا تقريباً به تساوی موافق و مخالف سياست های جورج بوش هستند. پيروزی بوش و اکثريت داشتنِ جمهوری خواهان در کنگرهء آمريکا، به اين معنی خواهدبود که سياست های اين کشور در چهارسال آينده توسط جناح راست افراطی يعنی جناح بوش در حزب جمهوری خواه تعيين خواهد شد.

عبدی کلانتری - نيويورک

 • تاریخ 03.11.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5Ru

مطالب مرتبط

 • تاریخ 03.11.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5Ru