فدراسيون جهانى دووميدانى و قانون تغييرتابعيت ورزشكاران اين رشته | ورزش | DW | 12.04.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ورزش

فدراسيون جهانى دووميدانى و قانون تغييرتابعيت ورزشكاران اين رشته

فدراسيون جهانى دووميدانى در نشست خود درپايان هفته گذشته در شهر”دوحه” تصميمات تازه اى را دررابطه با تغيير تابعيت ورزشكاران اين رشته و عضويت آنان در تيمهاى ملى ديگر كشورهاى جهان اتخاذ نمود.

مقررات تازه فدراسيون جهانى دووميدانى

مقررات تازه فدراسيون جهانى دووميدانى

ورزشكاران دووميدانى درجهان كه تا كنون دردنبال تابعيت خود و عضويت در تيمهاى ملى كشورهاى ديگر، با مزاياى مالى قابل توجهى روبرو بودند، اينك ودر آينده راه بس مشكل ترى را بدين خاطر در پيش خواهند داشت.

بنا برقوانين تازه اين فدراسيون هر يك از داوطلبان تابعيت تازه، ميبايستى بمدت سه سال تمام از تاريخ ارائه درخواست رسمى، در انتظار باقى مانده و ازحق شركت تحت نام كشورتازه خود بدورخواهد بود. اين قانون قراراست در كنگره عمومى اين فدراسيون بهنگام برگزارى پيكارهاى دووميدانى قهرمانى جهان در ماه اوت آينده در هلسينكى به تصويب رسد.

درسالهاى اخير كشورهاى شيخ نشين پيرامون خليج فارس با پرداخت مبالغ مالى سنگين، ورزشكاران اين رشته را ازكشورهاى جهان سوم كه قادر به پرداخت مزايا وپاداش هاى سنگين نيستند، به تابعيت خوددرآورده وآنان را تحت نام خود در مسابقات شركت داده اند. براى نمونه ”قطر” بااهداى تابعيت به ”استفن چرنو” در سال ۲۰۰۳، كه در كنيا تولد يافته است ، اختلاف نظريات شديدى را بين خود وفدراسيون جهانى دووميدانى باعث گشت.

” چرونو” اين دونده جوان و۲۲ ساله، سپس ۹ روز پس از دريافت تابعيت ”قطر” بانام تازه ”شاهين” ركورد آسيا را درماده دو ۳۰۰۰ متر با مانع مردان بازمان ۸ دقيقه و۲ ثانيه و۴۷ صدم ثانيه بهبود بخشيد ودر ماه اوت سال ۲۰۰۳ در شهر پاريس، در همين ماده مدال طلاى قهرمانى جهان را در اختيارخودگرفت.

در آلمان نيز”ملانى سكوتنيك” كه در ماده پرش ارتفاع بانوان ، تاكنون نتيجه ۱ متر و۹۷ سانتيمتر را ازخود برجاى گذاشته است، تابعيت فرانسه را دردنبال موافقت فدراسيونهاى دووميداني آلمان وفرانسه وپس از يكسال انتظاردارا شده وبدينگونه اجازه حضور در پيكارهاى بين المللى را بدين خاطر دريافت داشت.

 • تاریخ 12.04.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A70p
 • تاریخ 12.04.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A70p