عدم ارتباط انفجارهاى لندن با ميزبانى بازيهاى المپيك در اين شهر | ورزش | DW | 08.07.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ورزش

عدم ارتباط انفجارهاى لندن با ميزبانى بازيهاى المپيك در اين شهر

اخبار بمب گذارى ووقوع سلسله انفجارهاىشهر لندن بهنگام برگزارى كنگره عمومى كميته بين المللى المپيك در سنگاپور، بلافاصله مورد توجه قرار گرفته ودر رابطه آن با انتخاب اين شهر بعنوان ميزبان بازيهاى المپيك تابستانى سال ۲۰۱۲، كميته بين المللى المپيك نظر خودر ااعلام داشت

انفجارهاى لندن يكروز پس از انتخاب محل برگزراى بازيهاى المپيك ۲۰۱۲

انفجارهاى لندن يكروز پس از انتخاب محل برگزراى بازيهاى المپيك ۲۰۱۲

.

سخنگوى ”ژاك روگ” رئيس كميته بين المللئ المپيك خانم ” جيزل ديويس” ازجانب وى اظهار داشت كه” اطلاعات بدست آمده ودرحال حاضر از اين رويداهاى تاسف بار، بهيچ وجه در رابطه با انتخاب لندن در روز چهارشنبه، بعنوان برگزاركننده بازيهاى المپيك سال ۲۰۱۲ قرار نميگيرند. رئيس كميته بين المللى المپيك مراتب تسليت وهمدردى خودرا به ”تونى بلر” نخست وزير و ”كن لوينگستون” شهردار لندن ابراز داشت. بنا بگفته وى ” كميته بين المللى المپيك بمانند گذشته از تضمين امنيت دربازيهاى المپيك ،اطمينان كامل دارد. درروز چهارشنبه ” تونى بلر” بوسيله پخش يك نوار ”ويدئو” تامين امور امنيتى را بهنگام برگزارى اين بازيها بمقامات كميته بين المللى المپيك تضمين كرده بود.

شادى وسرورهيئت اعزامى انگلستان وكميته ويژه معرفى وتبليغاتى شهرلندن، كه در دنبال اعلام انتخاب خود وپيروزى در برابرپاريس تا ساعات صبح روز پنجشنبه ادامه داشت ، در دنبال خبر انفجارهاى اين شهربيكباره مبدل به غم واندوهى عميق شده وشهردار لندن درحاليكه اشگ ازچشمانش سرازير بود باين نكته اشاره كرد كه: من ديروزبه كميته بين المللى المپيك گفيته بودم كه لندن با شهروندان خود يك پارچه است وباآنان در صلح وآرامش وهمگونى بسرميبرد.اينك وبازهم تغييرى در اين زمينه بوجود نيامده است .

هيئت اعزامى انگلستان در دنبال اين رويداد بلافاصله قصد بازگشت بكشورداشت ومراسم جشن پيروزى بخاطر انتخاب لندن كه قبلا برنامه هاى آن تنظيم گشته بود، بدينگونه از دستور كار خارج شدند.

در باره اين پرسش كه چنانچه حوادث بمب گذارى وانفجار درشهر لندن قبل از مراسم انتخاب وراى گيرى اعضاى كميته بين المللى المپيك صورت ميگرفت، آيا تاثيرى را درنتايج آرا بجاى ميگذاشت وبدينگونه ” لندن” اجازه ميزبانى بازيها را دريافت نميداشت ؟ پاسخى بدست نيامده است، هرچند كه ”توماس باخ و والتر تروگر” دوتن از نمايندگان واعضاىآلمان در كميته بين المللى المپيك، بطور يكسان روشن ساختند كه: تصميم وراى ما، تاثيرى را در اين زمينه بهمراه نمياورد.

” توماس باخ” در اين مورد گفت: تا شروع بازيهاى المپيك هنوز هفت سال ديگر باقيمانده اند. اين حوادث در بازيهاى المپيك ، تاثيرى بلافاصله وبدون درنگ نداشته وتنها نشان ميدهند كه بايستى حقيقتا هم چيز را بكاربرد تا از وقوع ترو رجلوگيرى نمود.

”ژاك روگ” رئيس كميته بين المللى المپيك نيز پيوسته روشن ساخته است كه”ترور خطروتهديدى گسترده در سطح جهانى است و بهمين گونه در مورد كانديدهاى ميزبانى وبرگزراى بازيهاى المپيك نيز صادق است.

 • تاریخ 08.07.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6xi
 • تاریخ 08.07.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6xi