ضعف روشن خاتمى و عقيده ناظران سياسى | جهان | DW | 08.02.2004
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

ضعف روشن خاتمى و عقيده ناظران سياسى

به عقيده ناظران سياسى، ديگر نميتوان جلوى شكست سياستمداران اصلاح طلب را در ايران گرفت.

default

يك كارشناس امور سياسى در ايران، نظر خود را اينگونه بر زبان ميآورد كه، “رئيس جمهور ايران محمد خاتمى، روز به روز روند سقوط خود را از قله عزت كه او را اميد مردم ساخته بود، به سوى قهقرا ادامه ميدهد. اينكه خاتمى بر انجام انتخابات مجلس شوراى اسلامى در تاريخ از پيش تعيين شده تاكيد ورزيد، اگرچه او پيش از اين خود خواهان به تعويق افتادن زمان اين انتخابات بود، به عقيده ناظران نشانه اى از اين است كه خاتمى از مبارزه در برابر محافظه كاران، صرف نظر كرده است.

اينطور به نظر ميرسد كه پرزيدنت خاتمى در پى بحران هفته هاى گذشته كه از دشوارترين بحرانها در تاريخ جمهورى اسلامى ايران بودند، تا آخرين حد تضعيف شده است. خاتمى به همراهى رئيس مجلس مهدى كروبى، در نامه اى خطاب به رهبر مذهبى ايران آيت الله على خامنه اى نوشت، “اگرچه شوراى نگهبان بر خلاف پيشنهاد رهبر روحانى كشور عمل كرده است، ما برگزارى انتخابات را در موعد مقرر، تدارك خواهيم ديد” و به اين ترتيب به عقيده ناظران امر، به اصطلاح كوتاه آمد. يك كارشناس سياسى در اين زمينه ميگويد:”اين نشانه ايست از ضعف خاتمى نه تنها در برابر مخالفان او، بلكه همچنين در مقابل طرفدارانش.”

كارشناسى ديگر معتقد است كه، ”اين سرخوردگى، حتى تا دهات كوچك ايران نيز رسيده است.” و در حاليكه اصلاح طلبان بسوى شكست خود ميروند، محافظه كاران، هم اينك نيز از پيروزى خويش در انتخابات آتى اطمينان دارند.“ آنها هم اكنون نيز از اين سخن ميگويند كه، چه كارى انجام خواهند داد زمانيكه، قدرت را در مجلس شوراى اسلامى بازپس گرفته باشند.”

در محافل اصلاح طلبان اينك گفته ميشود كه، پرزيدنت خاتمى بايستى مصممانه تر واكنش نشان ميداد زمانيكه، رهبر دينى كشور بر ثابت نگاه داشتن زمان برگزارى انتخابات تاكيد ورزيد. يكى از اين سياستمداران معتقد است كه،”خاتمى بايستى، در برابر اين امر از خود مقاومت نشان ميداد، تا به اسم او، بخش آزاديخواه جمهورى اسلامى را خاموش نكنند.”

يكى ديگر از اصلاح طلبان پا فراتر نهاده و ميگويد:”اين مشخص بود كه، خاتمى با ميانه روى خود و با اعضاى كابينه خويش، نميتواند بر قول خود باقى مانده و يك جامعه مدنى را تشكيل دهد. جناح اصلاح طلب، تابستان گذشته در اين بازى شكست خورد زمانيكه، اصلاح طلبان اين موقعيت را از دست دادند كه، از چنگ وزير امور خارجه، وزير كشور و وزير امنيت و اطلاعات خود را خلاص كنند.” حتى اينكه آنها كارهاى پارلمانى را به كروبى سپردند نيز، تصميم عاقلانه اى نبود. “آنها بايستى مردان مصممترى را برميگزيدند.” اين مهم نيست كه خاتمى در آينده چه تصميماتى اتخاذ خواهد كرد، به تخمين ناظران سياسى، ممكن است كه او پس از انتخابات آتى مجلس، پارلمانى را در برابر خود ببيند كه، هر لحظه قادر است طرحهاى او را نقش بر آب كند.

+يك كارشنان ديگر امور سياسى بر اين عقيده است، كه پس از پايان راى گيرى “دو جناح سياسى” وجود خواهند داشت، افراطيون و مصلحت گرايان. اگر افراطيون پيروز گردند، دوره خاتمى به پايان رسيده است.” اما اين كارشناس معتقد است كه، مصلحت گرايان در جبهه اصلاح طلبان مستحكم خواهند شد و اينكه” آنها مايلند با خاتمى همكارى كنند و مقدمات اينرا فراهم آورند كه، يكى از آنان پرزيدنت گردد.”