شيخ غازى عجيل الياور نامزد احراز مقام رياست جمهورى عراق | جهان | DW | 01.06.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

شيخ غازى عجيل الياور نامزد احراز مقام رياست جمهورى عراق

طبق گزارش خبرگزاريها حال شوراى حكومت انتقالى عراق ، شيخ غازى الياور را نامزد احراز مقام رياست جمهورى آن كشور نموده و اخضر ابراهيمى نماينده ويژه سازمان ملل متحد در عراق نيز اين خبر را تاييد كرده است.

آيا با به روى كار آمدن دولت موقت و رئيس جمهور جديد، سازمان ملل نقش مهمترى در روند اوضاع در عراق برعهده خواهد گرفت؟

آيا با به روى كار آمدن دولت موقت و رئيس جمهور جديد، سازمان ملل نقش مهمترى در روند اوضاع در عراق برعهده خواهد گرفت؟

شيخ غازى عجيل الياور سنى و چهل و شش ساله است و رئيس قبيله شمر كه از پيروان تسنن و همچنين شيعيان تشكيل شده. وى كه مهندس است و پانزده سال بعنوان بازرگان در عربستان سعودى زندگى كرد ودر ماه ژوئن سال گذشته به كشورش بازگشت ، عضو مستقل ) غير وابسته به حزبى ( در شوراى حكومتى عراق است و خواستار محول نمودن هر چه زودتر حاكميت دولتى به عراقيها و كنترل ارتش جديدالتاسيس كشورش از طرف عراقيها است.

وى يكى از مخالفان سرسخت اين عقيده است كه در دوران حكومت استبدادى صدام حسين بر عراق سنى هاى عراقى ، بدون استثناء از صدام حسين و رژيمش حمايت ميكردند ولى غازى الياور داراى مشى سياسى مشخصى نيست.

وى كه از موصل برخاسته در ماه آوريل گذشته نسبت به تهاجم نظامى قواى ايالات متحده آمريكا به فلوجه ، يكى از مهمترين مراكز شورشيان در عراق ، اعتراض كرده و تهديد نموده بود كه شوراى حكومتى موقت عراق را ترك خواهد كرد. غازى الياور از حمايت قبيله اش برخورداراست كه اين قبيله نيز روز جارى در نامه ائى به اخضر ابراهيمى فرستاده ويژه سازمان ملل متحد به عراق، تاكيد كرد كه غازى الياور واجد شرايط به عهده گرفتن اين مقام است.

شيخ غازى الياور كه همواره در جامه عربى قبيله اش ظاهر ميشود در ماههاى گذشته بكرات از نحوه فعاليت شوراى دولتى انتقالى عراق انتقاد كرده و در اثناى بحران فلوجه نيز اظهار داشته بود كه ما ناتوانى خود را بثبوت رسانده ايم . پس از ترور رئيس شوراى مذكوردر اواسط ماه مه نيزشيخ غازى الياور قبل از موعد در نظر گرفته شده عهده دار اين مقام گرديد زيرا نخست قرار بر آن بود كه وى در ماه جارى ژوئن اين مسئوليت را به عهده بگيرد.

شايد اشاره به اين موضوع نيز عارى از اهميت نباشد كه قبل از نامزد نمودن شيخ غازى الياور از طرف شوراى حكومتى عراق ، عدنان پاچه چى ، پيشنهاد شوراى نامبرده را مبنى بر عهده دار شدن اين مقام رد كرده بود.

 • تاریخ 01.06.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4ro
 • تاریخ 01.06.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4ro