شماره تلفن اروپا چند است؟ | جهان | DW | 17.01.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

شماره تلفن اروپا چند است؟

سى سال پيش هنرى كسينجر وزير سابق امورخارجه آمريكا سئوال كرد كه شماره تلفن اروپا چند است. كنايه او به اين خاطر بود كه اروپا داراى سياست خارجى واحد نيست.

خاوير سولانا، هماهنگ كننده سياست خارجى اتحاديه اروپا

خاوير سولانا، هماهنگ كننده سياست خارجى اتحاديه اروپا

بالاخره تجربه دردناك جنگ بالكان، اروپائيان را مجبور ساخت كه در سال ۱۹۹۹ با انتخاب خاوير سولانا شماره تلفن واحدى براى امور سياست بين المللى بيابند. اما سولانا ميداند كه مسئوليت او مانند مسئوليت وزيرامور خارجه آمريكا نيست و در اين باره ميگويد:« ما يك كشور واحد نخواهيم بود. ما يك سازمان با ساختارهاى بسيار بغرنجى هستيم كه سياست بين المللى و امنيتى ۲۵ كشور عضو اتحاديه بخصوص در مبارزه با بحران را پيش ميبريم».

اتحاديه اروپا با چين، هندوستان، روسيه و ساير مناطق مهم جهان همواره نشست هائى را برگزار ميكند و با كشورهاى شرق قاره و همسايگانش در درياى مديترانه روابط سياسى و تجارى دارد. اتحاديه اروپا اكنون پس از ژاپن بيشترين كمك را در امر توسعه به كشورهاى توسعه نيافته دارد.

با اين حال جنگ عراق يك بار ديگر نشان داد كه اروپائيان از ارائه يك راه حل مشترك عاجز هستند و اين قاره در مورد جنگ در عراق دو شقه شد. پس از اين بحران حل معضل سياست خارجى بيش از پيش در دستور روز قرار گرفت.

با وجود اين، اتحاديه اروپا كه مجموع سربازان آن به دو ميليون نفر ميرسد، در عرصه نظامى در حال بدن سازى است و واحد هاى واكنش سريع كه براى اعزام به مناطق بحرانى تشكيل شده اند به ۶۰ هزار نفر خواهد رسيد.

قانون اساسى جديد اروپا كه احتمالا در سال ۲۰۰۷ مرجعيت قانونى پيدا خواهد كرد، به تقويت نقش هماهنگ كننده سياست خارجى اتحاديه اروپا ميپردازد. خاوير سولانا در اين باره ميگويد:« من فكر ميكنم يكى از مهمترين وظايف ما، عكس العمل در موقع مناسب است. كسى كه در مواقع بحرانى و يا مشكلات سياسى در جهان جواب سريعى نداشته باشد، وقت، پول، انرژى و جان ديگران را تلف خواهد كرد».

پس از مرجعيت يافتن قانون اساسى در اروپا، اين قاره تازه با تلفيق دو پست كميسر خارجى و مامور مسائل بين المللى داراى يك وزير خارجه و يا بهتر بگوئيم يك شماره تلفن خواهد شد. اما در آن زمان هم اختيارات خاوير سولانا از اختيارات وزير خارجه يك كشور عضو كمتر است.

 • تاریخ 17.01.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5Py
 • تاریخ 17.01.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5Py