شكنجه در شيلى | جهان | DW | 02.12.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

شكنجه در شيلى

”تعقيب سياسى و شكنجه امر روزمره در حكومت شيلى بود. چيزى كه به هيچ وجه قابل قبول نيست و هيچ گاه به تاريخ شيلى تعلق نداشته”

default

با اعتراف به تقصيررسمى، ريكاردو لاگوس رئيس جمهور شيلى، اوائل اين هفته تاريخ دوران مربوط به زمامدارى پينوشه را تغييرداد.

زير پا گذاشتن حقوق بشر در دوران ديكتاتورى ژنرالها در شيلى در سالهاى ۷۰ ديگر نه به عنوان اعمال تك و توكى از دست اندركاران حكومت بلكه به عنوان امرى سازمان يافته در رژيم پينوشه تصوير شد. همزمان براى قربانيان اين دوره، در صورت زنده بودنشان غرامتى معين گرديد و رئيس جمهور شيلى ريكاردو لاگوس همدردى خود را با بازماندگان اين قربانيان اعلام كرد.

اين براى شيلى برخوردى وحشتناك بود كه واكنشهاى بعدى را تحريك كرد. ابتدا نيرو هاى نظامى شيلى به طوركاملا رسمى به پذيرش مسئوليت خود در اين دوران پرداختند. و سران آن در ملا عام تاسف خود را از اين بابت اعلام كردند كه بخشى از قواى ارتش در زمان پينوشه به عنوان عامل دست جنايتكاران دولتى مورد سوء استفاده قرار گرفته.

بدنبال آن نيروى دريايى هم اعتراف كرد كه در اين نيرو نيز شكنجه و كشتار به دستور مقامات حكومت رواج داشته و كشتى آموزشى ”اسمرالدا” نه فقط يك زندان بلكه به عنوان يك مركز شكنجه استفاده ميشده.

پليس شيلى كه با اعمال خشونت بويژه عليه تظاهركنندگان بر ضد پينوشه رفتارى نفرت انگيز از خود نشان داده بود هم اكنون ازلگدمال شدن حقوق انسانى در آن دوران به عنوان امرى غير قابل تحمل نام برد.

و بالاخره كليساى كاتوليك كه در زمان پينوشه دركنار سركوب شدگان قرار داشت به

سخن آمد كه بجاى مجازات بايد عفو كرد و اشاره اش به پينوشه بود كه در اين ميان ۸۹ ساله شده است.

در مقابل قربانيان و بازماندگان قربانيان جنايتهاى ديكتاتورى پينوشه به اعتراض پرداخته اند كه غرامت تعيين شده بسيار ناچيز است اما آنها در عين حال ميگويند كه موضوع بر سر غرامت نيست، بلكه آنها خواهان مجازات همه مسئولان اين جنايات هستند. اما آنها با توجه به فرتوت بودن پينوشه، بايد براى تحقق اين خواست خود عليرغم تمام اعترافاتى كه در اين روزها شد صبر زيادى كنند. صبرى احتمالا بدون نتيجه!

 • تاریخ 02.12.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5RF
 • تاریخ 02.12.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5RF