شكستى تلخ براى آريل شارون نخست وزير اسرائيل در راى گيرى حزب ليكود | جهان | DW | 03.05.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

شكستى تلخ براى آريل شارون نخست وزير اسرائيل در راى گيرى حزب ليكود

اگر چه ديشب، اسرائيل شاهد برگزارى انتخابات سراسرى نبود، اما راى گيرى برسر طرح آريل شارون نخست وزير اين كشور درباره تخليه شهركهاى يهودى نشين كه با شركت اعضاى حزب ليكود برگزار شد، از لحاظ حساسيت و هيجان انگيز بودن، دست كمى از انتخابات سراسرى نداشت.

default

ديشب ساعت ده شب به وقت محلى بود كه محل هاى اخذ راى تعطيل شدند و مجرى برنامه اخبار شبكه اول تلويزيون اسرائيل نتايج موقت اين راى گيرى را اعلام كرد: “۶۲ درصد راى مخالف و ۳۸ درصد راى موافق. اين شكستى بزرگ براى آريل شارون نخست وزير كشور است.”

حال نتيجه پايانى و رسمى اين راى گيرى، بامداد امروز اعلام شده كه طبق آن ۶۰ درصد به طرح آريل شارون درمورد تخليه شهركهاى يهودنشين از نوار غزه، راى مخالف دادند و تنها ۳۹ درصد با آن ابراز موافقت كردند.

علت اين نتيجه تلخ را بايد بيش از همه در پايين بودن ميزان شركت اعضاى حزب ليكود در اين راى گيرى دانست. طبق اعلام رسمى، تنها ۴۰ درصد از دويست هزار عضو حزب ليكود، به پاى صندقهاى راى رفتند و بايد گفت كه شارون و جبهه موافقش در اين حزب موفق نشدند، هواداران خود را براى شركت در اين راى گيرى بسيج كنند.

اِهود اولمرت، وزير صنايع و بازرگانى اسرائيل كه يكى از همراهان نزديك شارون محسوب ميشود، عصر گذشته اظهار داشت كه طرح جدا شدن از فلسطينيان بايد عليرغم اين شكست، به اجرا درآيد. وى افزود: ”اين روندى است كه نميتواند جلوى آن را گرفت. ما نميتوانيم با وضع فعلى و همچنين با توجه به قتلهائى كه صورت ميگيرد و قربانيان اين قتلها، به كارمان ادامه دهيم. ما بايد به جوابگوى مادران سربازانمان باشيم.”

وى متذكر شد: “من در محل هاى اخذ راى، شهرك نشينانى را ديدم كه به همراه كودكان خود، عليه طرح شارون تبليغ ميكردند و از خود پرسيدم كه كداميك از آنان، قربانى بعدى خواهد بود و من چگونه ميتوان جلوى اين روند را بگيرم.”

جالب توجه اينكه، عليرغم اين موفقيت، نشانه هاى شادى و پيروزى در چهره نمايندگان جنبش شهرك نشين ديده نميشد. بنتسى ليبرمان سخنگوى جنبش شهرك نشينان اظهار داشت: ”امروز روز تأمل است، نه روز شادى و شعف. ولى گمان ميكنم كه ليكود بر سر دوراهى قرار دارد و امروز، روزى دشوار است.”

اوتزى لانداو، يكى از وزارى كابينه شارون از حزب ليكود كه از رهبران جبهه مخالف طرح شارون محسوب ميشود، افتخار و شادى خود را از نتيجه بدست آمده ابراز داشت و پس از اعلام نتيجه راى گيرى يادآور شد كه وى موفق شده است، جبهه اى را كه در آغاز راه، در اقليت بوده، به پيروزى رساند.

وى همچنين تصريح نمود: ”ما موفق شده ايم، ديگران را متقاعد كنيم و حزب ليكود نيز به اصولش وفادار مانده است. حال فرايندى دمكراتيك به پايان رسيده و راى دهندگان، نظر خود را ابراز داشته اند. ما در اقليت بوديم كه راهمان را آغاز كرديم، عليرغم تمامى پيش بينى ها و تمامى فشارهائى كه بر دوش ما سنگينى ميكرد.”

از سوى ديگر تومى لاپيد، وزير دادگسترى اسرائيل از حزب ليبرال شينوئى، ناخشنودى خود را از اين راى گيرى و نتيجه بدست آمده ابراز داشت و گفت، اين قابل قبول نيست كه يك چهارم اعضاى حزب ليكود، درباره آينده سياسى اسرائيل تصميمگيرى كنند.

وى افزود: ”ليكود، خلق اسرائيل نيست و دولت هم تنها از ليكود تشكيل نشده است. ما خواهان آن هستيم كه اين موضوع نخست در چارچوب دولت و سپس در پارلمان كشور مطرح شود. ليكود، سرنوشت اسرائيل را رقم نخواهد زد.”

تنها شخصيتى كه روز گذشته، در جلوى دوربينها حاضر نشد و بطور علنى اظهار عقيده نكرد، خود آريل شارون بود. وى در اعلاميه اى كه نيمه شب گذشته منتشر گرديد، از نتيجه بدست آمده ابراز تاسف كرد، اما در عين حال خاطرنشان ساخت كه فكر عقبنشينى نداشته و با رهبران احزاب ائتلافى به بحث و مشاوره خواهد نشست.

اين درحاليست كه احمد قريع، نخست وزير فلسطين، راى گيرى ديروز و نتيجه حاصل را بى اهميت خوانده و متذكر شده است كه تنها راه رسيدن به صلح، در مذاكرات جدى و دوجانبه نهفته است.

 • تاریخ 03.05.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4sd
 • تاریخ 03.05.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4sd