شخصيتهاى اول مهمترين احزاب آلمان | جهان | DW | 20.09.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

شخصيتهاى اول مهمترين احزاب آلمان

آلمان در آستانه تشكيل دولتی جديد قرار گرفته، اما انتخابات سراسری اخير تشكيل اين دولت را دشوارتر از آنچه تصور ميرفت كرده است. در اين ميان نامزدهای مقام صدر‌اعظمی و نفرات نخست هر حزب، در اين انتخابات نقش برجسته ای داشته‌اند. در اين گفتار به معرفى شخصيتهاى اول مهمترين احزاب آلمان مى‌پردازيم.

بوندس‌تاگ، مجلس نمايندگان آلمان

بوندس‌تاگ، مجلس نمايندگان آلمان

۱ـ اوسكار لافونتن Oskar Lafontaine

در شهر سار لويی در مرز آلمان و فرانسه زاده شد و رشد كرد. خانواده‌اش از سويی كارگری و از سوی ديگر به مسلك مسيح شديدا معتقد بودند. در مدرسه كاتوليكها درس خواند و سپس در رشته فيزيك فوق ليسانس گرفت. در ۲۳ سالگی در سال ۱۹۶۶ وارد حزب سوسيال‌دمكراتها شد و به سرعت موقعيت برجسته ای پيدا كرد. در سال ۱۹۷۰ شهردار مركز ايالت خود Saarland شد و در مدت فعاليت خود در اين مقام، پيوسته برای حزبش بيشترين رايها را آورد. برای نمونه در انتخابات سراسری مجلس آلمان در سال ۱۹۸۰، حزب او SPD در ايالت Saarland ۴۸ مميز ۳ درصد رای آورد كه بيشترين آرا در تاريخ انتخابات آلمان برای بخش ايالتی اين حزب بود.

لافونتن همواره با ديدگاه های خود كه چپ‌تر از روسای SPD بودند، محبوبيت ويژه ای در ميان هم حزبی هايش داشت. او از جمله با استقرار كلاهكهای اتمی نيروی نظامی امريكا در آلمان و تعهدات آلمان و ناتو بر ضد شوروى، به مخالفت برخاست. هرچند او پيوسته به عنوان يكى از سردمداران نظرات چپ سوسيال‌دمكراتها محسوب ميشد، اما از سال ۱۹۸۵ به عنوان نخست وزير ايالتی در ايالت Saarland سياست ميانه روی پيش گرفت. او از جمله توانست ميان دولتمداران و گردانندگان صنايع فولاد در ايالت خود آشتی برقرار كند و اين صنعت را از ورشكستگی نجات دهد. لافونتن پس از اختلاف نظرهايی با هيأت رئيسه حزب SPD, در انتخابات كنونی در چهارچوب حزبی نوين كه تركيبی از سوسياليستها و چپهای ديگر هستند، به عنوان نامزد برجسته ليست شركت كرد و حزب او توانست ۵۳ نماينده به مجلس جديد بفرستد.

۲ـ آنگلا مركل Angela Merkel

۵۱ سال دارد. در هامبورگ به دنيا آمده، اما چون پدرش به عنوان كشيش، اداره ی كليسايی در ايالت براندنبورگ را به عهده گرفته بود، در آلمان شرقی رشد يافته است. او ۱۲ سال در بخش تحقيقات فيزيك و شيمی دانشگاه برلن شرقى، با درجه دكترای فيزيك، كار كرد. مركل در آغاز جنبش اعتراضی آلمان شرقی كه به وحدت دوباره آلمان منجر شد، نخست در جبهه‌اى به نام جنبش دمكراتيك عضو بود، ولی با وحدت آلمان به دمكرات مسيحيها پيوست و به سرعت از پله‌های ترقی در اين حزب، بالا رفت. او در آخرين دولت آلمان شرقی سخنگوی دولت بود و پس از تشكيل آخرين دولت از سوی احزاب محافظه كار در آلمان وحدت يافته به رهبری هلموت كول، ، مقام وزارت امور زنان و جوانان را به عهده داشت.

مركل از نخستين سياستمداران محافظه كاری است كه بحث و مناظره با جوانان افراطی راست و چپ، به منظور جذب اين طيف در جامعه را پيشنهاد كرد و به مورد اجرا گذاشت. آنگلا مركل پس از بحث و مجادله شديد ميان احزاب خويشاوند دمكرات مسيحی و سوسيال مسيحى، سرانجام نامزد مقام صدراعظمی شد ولی حزب او به علت پيشنهادهای محافظه كاران مبنی بر افزايش مالياتها، در انتخابات سراسرى ديروز، تنها ۳۵ درصد رای آورد. اين از زمان تشكيل آلمان فدرال در سال ۱۹۴۹ پايين ترين ميزان رايی است كه دمكرات مسيحی ها تا كنون به دست آورده‌اند. بدين ترتيب طرح تشكيل دولت ائتلافی جديد محافظه كار، با شركت ليبرالها و دمكرات مسيحی ها به نتيجه نرسيد و هنوز معلوم نيست كه اولين صدر اعظم زن مامور تشكيل كابينه خواهد شد يا خير.

۳ـ گرهارد شرودر Gerhard Schröder

صدر اعظم كنونی آلمان، ۶۱ سال دارد و تا ۷ سال پيش كه به مقام كنونی خود رسيد، همواره در شهر هانوفر زندگی و فعاليت كرده است. او پس از تحصيلات حقوق، ۱۲ سال دفتر وكالت داشته تا اين كه در سال ۱۹۹۰ ميلادی به عنوان نفر اول حزب سوسيال دمكرات SPD در انتخابات ايالت نيدر زاكسن، توانست حكومت ايالتی دمكرات مسيحی ها را كنار زند و در نخستين ائتلاف حكومتى، با حزب سبزها دولت ايالتی موفقى را تشكيل دهد. در سال ۱۹۹۴ سوسيال دمكراتها در مجلس ايالتی نيدر زاكسن اكثريت نسبی يافتند و شرودر توانست بی نياز از نيروی ائتلافى، حكومت ايالتی را در آنجا تشكيل دهد.

پس از اين كه شرودر چهار سال بعد، از كوران انتخابات ايالتى موفقتر از پيش بيرون آمد، در اكتبر سال ۱۹۹۸ نخستين دولت ائتلافی سوسيال دمكراتها با حزب سبزها را تشكيل داد. صدراعظم كنونی آلمان، با رد شركت ارتش آلمان در جنگ عراق و كمكهای سريع و مفيد دولت به سيل زدگان اين كشور در سال ۲۰۰۲، محبوبيت زيادی به دست آورد. از سوی ديگر اما با تغيير قوانين كمك به بيكاران، مورد انتقاد شديد طيف وسيعی از جامعه آلمان قرار گرفت. در حقيقت انتخابات سراسری زودرسی كه هم اكنون در آلمان انجام شده، به پيشنهاد و با تلاش شرودر بوده است.

۴ـ يوشكا فيشر Joschka Fischer

وزير امور خارجه ی كنونى، ۵۷ سال دارد و در منطقه صنعتی جنگلهای سياه در وورتمبرگ به دنيا آمده و به مدرسه رفته است. فيشر به جای تحصيل آكادميك در دانشگاه به مجالس درس استادان علوم اجتماعی و سياسی مانند آدورنو و هابرماس ميرفت و پيوسته ميكوشيد آموخته هايش را در عمل به آزمايش و اجرا گذارد. از نيروهای چپ جنبش دانشجويی در دهه های ۱۹۶۰ و ۷۰ هواداری ميكرد ولی پس از افراطی شدن اين جنبش، از ايشان فاصله گرفت.

يوشكا فيشر از بنيانگذاران حزب سبزها است و ۳ سال پس از تشكيل اين حزب به عنوان نماينده آن به مجلس آلمان راه يافت. فيشر نخستين كسی است كه از سوی حزب سبزها به عنوان وزير حفاظت از محيط زيست به يك دولت ايالتی راه يافت. او همچنين با آشتی دادن حزب سبزها با سياستى ميانه رو موفق شد، اين حزب را به شركت در نخستين دولت ائتلافی سراسری ميان سوسيال دمكراتها و سبزها، جلب كند. در انتخابات اخير، حزب سبزها به رهبری فيشر ۵۱ نماينده به مجلس آلمان خواهد فرستاد.

۵ـ گيدو وستروله Guido Westerwelle

جوانترين فرد اين عده، دبير كل حزب ليبرالها FDP است كه ۴۴ سال دارد. در غرب آلمان به دنيا آمده و پس از تحصيلات حقوق در دانشگاه های مختلف با درجه دكترا در اين رشته، از سال ۱۹۹۱ در شهر بن به كار وكالت مشغول است. وستروله از بنيانگذاران بخش ليبرالهای جوان در حزب خود است و اين بخش را از ۱۹۸۳ تا ۵ سال رهبری كرده است.

گيدو وستروله از جمله توانست به كمك ياران جوان خود، توجه حزب و سرمايه‌داران هوادار آن را به سوی مسائل حفاظت از محيط زيست، جلب كند و باعث شده ليبرالها به انرژی هسته‌ای و نيروگاه های اتمی نظر انتقادآميزی پيدا كنند. اگرچه حزب FDP نتوانست به هدف خود يعنی ائتلاف با دمكرات مسيحيها و تشكيل دول جديد برسد، اما اين حزب بيش از ۱۰ درصد در اين انتخابات رای آورده و از مؤتلفان بالقوه در دولت آينده به شمار ميرود.

 • تاریخ 20.09.2005
 • نویسنده اسكندر آبادى
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A7W5

مطالب مرتبط

 • تاریخ 20.09.2005
 • نویسنده اسكندر آبادى
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A7W5