سيمين بهبهانى / به دادگاه کشيده شدن و یا دستگيری اعضای کانون موضوع تازه ای نيست | جامعه | DW | 23.08.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جامعه

سيمين بهبهانى / به دادگاه کشيده شدن و یا دستگيری اعضای کانون موضوع تازه ای نيست

امروز و فردا، دادگاه محسن حكيمى عضو كانون نويسندگان ايران برگزار مى شود. محسن حكيمى كه در روز اول ماه مه روز كارگر به دعوت اتحاديه خبازان شهر سقز، براى ايراد سخنرانى به اين شهر سفر كرده بود، پيش از سخنرانى توسط ماموران دولتى دستگير شد و اينك در انتظار حكم دادگاه است. در همين زمينه، سيمين بهبهانى يكى از اعضاى هيات دبيران كانون نويسندگان، به پرسشهاى صداى آلمان پاسخ داده است.

default

مصاحبه گر: بهنام باوندپور

دويچه وله: خانم سيمين بهبهانی، دادگاه آقای محسن حکيمی عضو »کانون نويسندگان ايران« امروز و فردا در شعبه ی يکم دادگاه انقلاب سقز برگزار می شود. شما به عنوان يکی از اعضای فعال کانون نويسندگان با شناختی که از ايشان داريد، اتهامی که به ايشان زده اند، يعنی اتهام همکاری با جريان کومله را آیا با واقعيت منطبق می دانيد؟

سيمين بهبهانی: من به هيچ وجه نمی توانم اين اتهام را باور کنم. آقای محسن حکيمی سالهاست که عضو کانون نويسندگان هستند. البته ايشان آزادانديش هستند و هميشه حرفهای خودشان را در نهايت شهامت و آزادی زده اند. ولی گمان نمی کنم که با اعضای کومله همکاری داشته باشند. من بر اين باور نيستم.

دويچه وله: خانم بهبهانی، فکر می کنيد جرم واقعی آقای محسن حکيمی چه باشد؟

سيمين بهبهانی: همانطوری که از خود ايشان هم پرسيده ام، ايشان در آن اتحاديه در سقز شرکت کرده بودند، ولی صحبتی در آن مکان نکرده اند و با وجود اين گويا در آنجا دستگير شده اند.

دويچه وله: حدس کانون نويسندگان ايران چيست، چرا آقای محسن حکيمی بايد به دادگاه کشيده شوند؟

سيمين بهبهانی: به دادگاه کشيده شدن و یا دستگيری اعضای کانون موضوع تازه ای نيست. خيلی از اعضای کانون مانند آقای زرافشان، آقای عليرضا جباری به دادگاه کشيده شده اند و از بسياری ديگر هم مطلع هستيد که چه بر سرشان آمد، و خاطر ما از ياد مختاری و پوينده هرگز خالی نمی شود. در هرحال من نمی توانم بگويم که به چه مناسبت ايشان را به دادگاه کشيده اند.

دويچه وله: »کانون وکلای بدون مرز« و »کنفدراسيون جهانی اتحاديه ی کارگری« خواستار شرکت در دادگاه آقای محسن حکيمی شده اند. آيا اين مسئله ناشی از تلاش های »کانون نويسندگان ايران« بوده است؟

سيمين بهبهانی: کانون نويسندگان ايران، البته هفته ی قبل اعلاميه ای با تعداد بسياری امضاکننده، که يکی از امضاکنندگان نيز من بوده ام، تنظيم کرد و فرستاد. حال نمی دانم که آيا اين تصميم در اثر آن اعلاميه بوده يا اينکه از جهات ديگری هم کوشش هايی شده است. ولی ما اعلاميه ای جهت آنکه در آن دادگاه نهايت رعايت قوانين بشود و کسی مظلوم واقع نشود، داده ايم.

دويچه وله: به جز اين اعلاميه، »کانون نويسندگان ايران« چه حرکتی جهت آزاد شدن آقای محسن حکيمی از زندان کرده و يا از اين پس خواهد کرد؟

سيمين بهبهانی: مطلع هستيد که کانون نويسندگان، کانونی ست که تنها از لحاظ هم فکری و راهنمايی می تواند کاری انجام دهد. ما قادر به انجام کارهای اجرايی نيستيم. ما بارها و به کرات اعلاميه های متعدد در اين گونه موارد داده ايم و باز هم خواهيم داد و معتقد هستيم که حذف آزادی های مردم و ايجاد موانع جهت اظهار عقايد عملی ست ناپسنديده و اين را بارها تذکر داده ايم که گرفتاری و حبس و بند ايجاد کردن برای کسانی که گناهی ندارند، بسيار عمل زشتی ست.

دويچه وله: کانون نويسندگان ايران با کدام نهادها، چه داخلی و چه بين المللی، در ارتباط با آزاد شدن آقای محسن حکيمی تماس گرفته است؟

سيمين بهبهانی: ما با هيچ نهادی که خارج از ايران باشد، تماس نگرفته ايم و سعی می کنيم اعلاميه هايی را که منتشر می کنیم، کلی و برای اطلاع عموم و به خصوص برای افراد مسئول در ايران باشد.

دويچه وله: خانم بهبهانی، آخرين خبری که شما از دو عضو ديگر کانون نويسندگان ايران يعنی دکتر ناصر زرافشان و آقای عليرضا جباری داريد، چيست؟

سيمين بهبهانی: آخرين خبری که از آقای عليرضا جباری دارم، اين بوده است که از من جهت شرکت در عروسی دخترشان دعوت کرده بودند، که در اين شادی شرکت داشتم و ايشان را در آن جشن مشاهده کردم. آقای جباری به مدت دو هفته مرخصی گرفته بودند و با آمدن ايشان به اين عروسی موافقت شده بود که مرخصی ايشان تا چهارشنبه اين هفته می باشد. از آقای زرافشان هم، تقريبا از دو هفته ی پيش اطلاع دارم که ايشان هم برای معالجه به مرخصی آمده بودند و فکر می کنم که اکنون به زندان بازگشته اند. اميدوارم که اين وضعيت بسيار زود خاتمه يابد، چون من واقعا از نزديک شاهد آن هستم که خانواده ی اين زندانيان حقيقتا پريشان و شکست خورده هستند. اين اصلا انصاف نيست. اگر چه از آنچه که بر آنها در زندان می گذرد، بی اطلاعم ولی می دانم که خانواده های آنها در عذاب هستند.

دويچه وله: خانم بهبهانی در مجموع وضعيت جسمی و روحی اين دو عضو کانون نويسندگان ايران چگونه است؟ آيا شمااطلاعی داريد؟

سيمين بهبهانی: آقای جباری که مدتهاست مریض هستند و در هر ديداری که با آنها داشته ام، شاهد بوده ام که شکسته تر از پيش بوده اند. ولی خوشبختانه روحيه ی آنها فوق العاده قوی است و بسيار بسيار زيبا ايستادگی کرده اند، تنها به اين دليل که اطمينان بر بی گناهی خود دارند و اين حبس را با نهايت شهامت تحمل کرده و سر خم نکرده اند.

 • تاریخ 23.08.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A63D

مطالب مرتبط

 • تاریخ 23.08.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A63D