سياست امريكا و تاثير آن بر رشد تروريسم | جهان | DW | 03.12.2003
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

سياست امريكا و تاثير آن بر رشد تروريسم

مفسر روزنامه “راينيشه پست Rheinische Post” در باره تصميم امريكا براى پژوهش در باره سلاحهاى اتمى جديد و تاثير آن بر رشد احساسات ضدامريكايى در جهان اسلام و در نتيجه رشد تروريسم مى نويسد: “امريكا با تهديد ادعا مى كند كه كره شمالى و ايران مى خواهند سلاحهاى اتمى توليد كنند.

امريكا به حق معتقد است كه با توجه به عمليات فزاينده تروريستى همه گونه تلاش بايد انجام گيرد تا خطرى را كه استفاده از انرژى اتمى همگان را تهديد مى كند، بتوان محدود ساخت و از اينكه تروريستها بتوانند به سلاحهاى اتمى دست يابند، جلوگيرى كرد.

كشور اسلامى پاكستان قدرتى است اتمى. اين كشور زادگاه نيروهاى تندروى اسلامى، طالبان، است. اين كشور بس شكننده است و ممكن است درآن روزى تندروان قدرت را به دست گيرند. در اين صورت چه بايد كرد؟

اينك امريكا اعلام كرده است كه مى خواهد دست به پژوهش در باره سلاحهاى اتمى جديد بزند. با اين عمل امريكاييان درست كارى را مى كنند كه وقتى ديگران بكنند به آن انتقاد دارند. جهان اسلام در اين عمل اخلاق دوگانه را بازمى شناسد و خود را محق مى بيند كه به انتقادهاى امريكا توجهى نكند. تندروان اسلام خواه وعظ خواهند كرد كه “امريكا مى خواهد قوى تر شود تا ما ضعيف بمانيم. امريكا مى خواهد بر ما حكم براند.” نتيجه رشد احساسات ضذامريكايى خواهد بود. سپس امريكا ساده لوحانه خواهد پرسيد: “آخر چرا همه ضد ما هستند؟””

مفسر روزنامه “ميتل بايريشه تسايتونگ Mittelbayerische Zeitung” به سياست امريكا در عراق و تاثير آن بر رشد تروريسم انتقاد كرده، مى نويسد: “اگر حرفهاى جورج بوش رييس جمهور امريكا را باور داشته باشيم، جنگ عليه مستبد دجله صدام حسين بيش از هر چيز بدين خاطر بود تا تروريسم جهانى را با ضربه اى از پاى درآورند. اما اين رسالت بى سرانجام ماند.

رييس جمهور مصر گفته بود كه مى ترسد از اينكه جنگ عراق موجب پيدايش صدها اسامه جديد بشود. به نظر مى رسد كه پيشگويى حسنى مبارك درست بوده باشد. بر فراز بغداد پرچم پرستاره امريكا برافراشته است، اما همين باعث آن است كه تروريسم اسلامى در سراسر جهان بتواند هر چه سريعتر افراد جديدى را به خود جذب كند.

۲۵ سال است كه رييس جمهورهاى مختلف امريكا با سياست غلط خود موجب تقويت مجاهدان اسلامى شده اند.”

 • تاریخ 03.12.2003
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5wB
 • تاریخ 03.12.2003
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5wB