1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

سوءقصدهاى خونين در مادريد

روزنامه هاى امروز آلمان و اروپا بيشترين حجم تفسيرهاى خود را به سوءقصدهاى تروريستى ديروز در مادريد پايتخت اسپانيا اختصاص داده اند كه در اثر آن دست كم ۱۹۸ تن كشته و حدود ۱۴۰۰ نفر مجروح شدند.

صحنه اى از فاجعه مادريد

صحنه اى از فاجعه مادريد

روزنامه ليبرال دانماركى «پوليتيكن» در شماره امروز خود درباره انفجارهاى پياپى و سوءقصدهاى تروريستى در مادريد از جمله مى نويسد: “جهان دمكرات و اسپانيا به همانگونه اى از خود واكنش نشان مى دهند كه تروريستها انتظار داشتند پس از حمله هاى تروريستى از آنها ببينند: وحشت عظيم، سوگ عميق و توجه بسيار. عاملان اين سوءقصدها اين امر را ضعف دمكراسى تلقى مى كنند. اما آنها در اين ميان ناديده مى گيرند كه اين امر يكى از نقاط قوت دمكراسى ست. تروريستها به زندگى انسانها با بى اعتنايى نگاه مى كنند، امرى كه براى دولت دمكراتيك چنين نيست. پيگرد عاملان با خود اين مسئله را به همراه دارد كه حرفهاى ضد و نقيضى مطرح گردد و عمق جنايت محدود جلوه داده شود. در مورد اسپانيا ممكن است كه ظن اصلى به سوى سازمان تروريستى باسكى «اتا» و خشونت در جريان بين اين سازمان و اسپانيا برده شود. اما مسئله بر سر اين نيست. «اتا» باسكها را نمايندگى نمى كند، حتا اگر خود چنين ادعايى داشته باشد. و هيچ چيزى در دمكراسى اسپانيا كه بخوبى نيز عمل مى كند، نمى تواند ۱۰ سوءقصد خونين در مادريد را توجيه نمايد”.

روزنامه آلمانى «فولدائر تسايتونگ» در تفسيرى در شماره امروز خود در رابطه با فاجعه اخير مادريد از جمله مى نويسد: “بزحمت مى توان در جامعه اى باز، جلوى سوءقصدهايى از نوع آنچه در مادريد روى داد را گرفت. با وجود اين، تا حدود مشخصى مى توان از اين امر جلوگيرى كرد كه مغزهاى پريشان تروريستها بتوانند با تزهاى خود رشد خويش را تبليغ كنند: از طريق پيگرد شديد عوامل رهبرى آنان، و ايجاد چشم اندازهاى كار و آموزش براى رقم بالاى طرفداران آنها”.

روزنامه «لوكزمبورگر ورت» چاپ لوكزامبورگ نيز، در رابطه با سوءقصدهاى پياپى در اسپانيا، در تفسير امروز خود از جمله مى نويسد: “صرف نظر از اينكه چه كسى عامل و مسئول اين سوءقصدهاست، عمليات تروريستى پياپى مزبور در اسپانياى نه چندان دور، بخوبى نشان مى دهند كه خطر تروريسم در زمان حاضر تا چه اندازه به امرى روزمره بدل شده است: يك سوءقصد امروزه مى تواند هر كسى را، در هر جايى و در تمامى نقاط جهان هدف قرار دهد. اين نوع از تروريسم در نداشتن قدرت انتخاب و كور بودن خود، هيچ گرايانه است. نه فقط كشتار غيرنظاميان، و حتا كودكان را به جان مى خرند، بلكه فراتر از اين، خود اين مردم هدف اصلى هستند. تروريسمى كه به نظر مى رسيد در سراسر اروپا پشت سر گذاشته شده است، ديروز دوباره حضور خود را به شكلى تراژيك اعلام كرد”.

روزنامه آلمانى «لوبه كر ناخريشتن» نيز مانند ديگر روزنامه هاى آلمان و اروپا، فاجعه ديروز در مادريد را در صدر تفسيرهاى خود قرار داده و از جمله مى نويسد: “آيا اصلا مى توان جلوى چنين اقدامات بيرحمانه اى را گرفت؟ مادريد پاسخ كه بس دردآور بود را داده است. اروپا بيش از آن كه كسى بخواهد به آن اقرار كند ضربه پذير و بى ثبات است. بازارهاى بورس با ضايعات شديد واكنش نشان مى دهند، و مردم و بازارها فلج شده اند. قضيه به گونه اى ست كه انگار ما همچون يك خرگوش در برابر مارى قرار گرفته ايم: با وجود اينكه اروپا از ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ مى داند كه ترور ديگر هيچ مرز اخلاقى يى را به رسميت نمى شناسد، و حتا از كشتارهاى دسته جمعى هم واهمه اى ندارد، بازهم در برابر چنين سوءقصدهاى نفرت انگيزى تقريبا بى دفاع است. و در نهايت، اين پرسش بى پاسخ در اذهان نقش مى بندد: امروز نوبت مادريد بود، فردا نوبت كجا خواهد رسيد؟”.

روزنامه آلمانى «زوددويچه تسايتونگ» چاپ مونيخ نيز در مورد عمليات تروريستى ديروز در مادريد، در تفسير امروز خود ازجمله مى نويسد: “بزحمت مى توان ترور از سوى سازمان «اتا» را با عقل سليم توضيح داد. تراژدى اخير هيچ پسزمينه مذهبى يى مانند خشونت در ايرلند شمالى ندارد، ايرلندى كه حتا نمى تواند تصور خودمختارى منطقه اى مثل باسك را هم بكند. حدود ۲۹ سال پس از مرگ «فرانكو» ديكتاتور اسپانيا، منطقه باسك، از حقوق و اختيارات بيشترى حتا به نسبت ايالت باوارياى آلمان برخوردار است. در صورت لزوم، نيمى از باسكى ها به استقلال گرايش دارند، اما فقط اقليت كوچكى از سازمان «اتا» پشتيبانى مى كنند. صدها هزار نفر در اين منطقه براى صلح دست به تظاهرات مى زنند. با وجود اين، تقريبا اكثريت باسكى هايى كه رهبرى آنان مى خواهد از اسپانيا دور شود، از ملى گرايى حمايت مى كنند”.

 • تاریخ 12.03.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5uG

مطالب مرتبط

 • تاریخ 12.03.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5uG