1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

سالی که لندن در آتش سوخت

در سال ۱۶۶۶ شعله‌های آتش ۴ روز در لندن زبانه می‌کشید. پس از آن شهر تلی از خاکستر شده بود. ۳۵۰ سال بعد: لندن با به آتش کشیدن ماکتی عظیم بر روی رود تیمز از آن سال‌ یاد می‌کند.

تماشای ویدیو 01:14