زنان در عربستان سعودى | جهان | DW | 26.01.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

زنان در عربستان سعودى

شيخ عبدالعزيز بن عبدا لله الشيخ مفتى بزرگ عربستان سعودى در حاليكه خشم بر او مستولى شده ميگويد: حقوق بيشتر براى زنان قوانين دين اسلام را جريحه دار ميسازد و در هم آميختن مردان و زنان ريشه كليه بلايا و ويرانيهاست

وليعهد عربستان سودى

وليعهد عربستان سودى

علت خشم اين مفتى اعظم نيز اينستكه در بندر جده شمارى از زنان بارزگان عربستان سعودى باصطلاح بخود اجازه دادند در يك مجمع اقتصادى با مردان صحبت كنند و روسرى برخى از همين زنان نيز هنگاميكه دوربين هاى فيلمبردارى از آنها فيلم ميگرفتند،جابجا شده بود. حال مفتى بسيار محافظه كار عربستان سعودى آنرا قهقراى فرهنگى و آداب و سنن كشور و همچنين خيانت در زندگى زناشوئى ميخواند. ولى زنان بازرگان در آن كشور تحت تاثير انتقاد شديد وى قرار نميگيرند و يكى از زنانى كه در بخش كامپيوتر در جده فعاليت دارد ميگويد:غير قابل قبول است كه جامعه ائى زنان را مجبور به انزوا و گوشه گيرى كند چرا كه زنان معرف طبقه وسيعى در هر كشورند و اگر زنان بكنار رانده شوند ، اين رويه بمعناى كنار كذاشتن قشرو بخش وسيعى از يك جامعه است كه همين جامعه ميتواند از آنان بهره مند شود.

حمله لفظى مفتى عربستان سعودى به اقداماتى عليه همه كسانى ميماند كه در اين كشور سلطنتى وهابيون خواستار اصلاحاتى سياسى واجتماعى هستند و در راس آنها نيز وليعهد عبدا لله قرار دارد. وى ميگويد: ما باكمك پروردگار آهسته و لى بدون وقفه راه اصلاحات را طى ميكنيم و بهيچكس اجازه نخواهيم داد كه راه اصلاحات را سد كند و آنهم نه از طريق سكون و نه از طريق فراخوانهائى كه ميتوانند بمعناى غوطه خوردن در سياهى باشند.وليعهد عربستان سعودى كه عملا رهبر كشور است ازمقاومت شديد در مقابل اين راه آگاه است ولى از سوى ديگر بخوبى ميداند كه كشورش بعلت مشكلات داخلى شديد ، چون افراط گرائى، بيكارى و تشديد فقر و همچنين ضروريات سياست خارجى بايد خود را تغيير دهد.وى ميگويد : ما از مردم ميخواهيم كه با دولت همراه شوندو براصلاحات داخلى تكيه كنندولى دولت عربستان سعودى بهيچكس اجازه نخواهد داد كه با مستمسك قرار دادن اصلاحات، يكپارچگى ملى كشور و يا صلح و آرامش مردم را بخطر بيندازد. ميان وليعهد عربستان سعودى و زنان بازرگان آنكشور اتفاق نظرى در اينباره وجود دارد كه اصلاحات كشور بايد در انطباق با موازين دين اسلام باشد ولى آنگونه كه يك استاد دانشگاه رياض ميگويد : مشكل اينستكه چه كسى و چگونه موازين و قوانين دين اسلام را تعبير و يا تفسير ميكند.وى ميگويد : اكثر اعمالى كه در اينكشور در مقابل زنان انجام ميشود بنظر من و بر مبناى تحقيقات من ، ربطى با آرمان دين اسلام ندارد بلكه با برداشت محدودى كه ما از اسلام داريم وبا عادات و هنجارهائى رابطه دارند كه با مبانى دين اسلام در تضادند.

 • تاریخ 26.01.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5Xd
 • تاریخ 26.01.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5Xd