روز جهانى ويژه توانخواهی | جهان | DW | 03.12.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

روز جهانى ويژه توانخواهی

ده درصد كل جمعيت آلمان را توانخواهان تشكيل ميدهند. اين تعداد را در كل اروپا تا ۳۸ ميليون نفر تخمين زده اند. پارلمان اروپا سال گذشته را سال توانخواهی و توانبخشی تعيين كرده بود و از همان هنگام در سراسر اروپا كوشش برای توانبخشی به اين طيف از جامعه گسترش چشمگيری پيدا كرد.

در حالی كه دست اندركاران توانبخشی بيشترين تلاش خود را متوجه دستيابی به دستآوردهای فنی و وسايل راحتی برای توانخواهان ساخته اند، گروه های بسياری از توانخواهان از نارسايی های اداری و حتی حقوقی سخن ميگويند كه در كار جذب توانخواهان به جامعه مشكلتراشی ميكنند. برای نمونه از سال ۱۹۹۴ كه به قانون اساسی آلمان تبصره رفع تبعيض از توانخواهان افزوده شد، هنوز قانون مشخص و مدونی به اين منظور در چهارچوب قانون مدنی اين كشور تنظيم نشده است. با اين همه اروپا هنوز در مقايسه با ايران و كشورهای همطراز از نظر قانونها و امكانات اجتماعي، اقتصادی و فني، ملجأ و مأوای توانخواهان به شمار ميآيد. با وجودی كه جنگ ايران و عراق بيش از يك ميليون توانخواه به بار آورد، در يك كلام ميتوان گفت هر اندازه كه سال به سال توانخواهی و توانخواهان در ايران افزايش می يابند، باز از گسترش چشمگير توانبخشی در كشور ما خبر چنانی نميرسد. با اين همه در روز جهانی ويژه توانخواهی و توانبخشی برای اين طيف از جامعه بشری آرزوی كامروايی بيشتر داريم.

 • تاریخ 03.12.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A56y

مطالب مرتبط

 • تاریخ 03.12.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A56y