روزی که دیوار برلین فروریخت | آلمان | DW | 09.11.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان

روزی که دیوار برلین فروریخت

۱۸ سال پیش، در روز ۹ نوامبر، با جمله‌ای که بر زبان یک مقام آلمان شرقی جاری شد دیوار برلین فروریخت و مرز جداکنده آلمان و اروپا به یک باره برچیده شد.یکی از ناظران آن رویداد بزرگ از مشاهدات خود در این روز می‌گوید.

آن شب مردم دو سوی برلین بر بالای دیواری که نماد جنگ سرد و تقسیم آلمان و اروپا به دو اردوگاه متضاد به شمار می‌آمد به رقص و شادمانی مشغول شدند

آن شب مردم دو سوی برلین بر بالای دیواری که نماد جنگ سرد و تقسیم آلمان و اروپا به دو اردوگاه متضاد به شمار می‌آمد به رقص و شادمانی مشغول شدند

برای شنیدن مصاحبه فریبا والیات با شهرام اسلامی به فایل صوتی زیر مراجعه کنید: