رهبر جديد حزب سوسيال دمكرات آلمان | جهان | DW | 22.03.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

رهبر جديد حزب سوسيال دمكرات آلمان

روزنامه آلمانى Sueddeutsche Zeitung ستون تفسير سياسى خود را به كناره گيرى صدراعظم آلمان گرهارد شرودر از مقام رهبرى حزب سوسيال دمكرات و انتخاب رهبر جديد اين حزب Franz Muentefering اختصاص داده و در اينباره مينويسد:

اعضاى حزب به فرانتس مونته فرينگ اعتماد دارندو همين امر نيز شرطى مهم براى تقويت مجدد اين حزب است .اما عليرغم خواست شمار كثيرى ازاعضاى چپگراى حزب سوسيال دمكرات آلمان وى ، اقدامى عليه صدراعظم گرهارد شرودر بعمل نخواهد آورد زيرا اوضاع كشور اجازه نميدهد و رهبر جديد حزب سوسيال دمكرات نيز بكرات تاكيد كرده كه اواز اقدامات صدراعظم در زمينه اصلاحات داخلى حمايت ميكند.

مفسرروزنامه Il Messaggero منتشره در رم پايتخت ايتاليا در همين باره از جمله مينويسد:استعفاى گرهارد شرودر از مقام رهبرى حزب بياد آورنده دوران صدراعظم ديگرى از حزب سوسيال دمكرات آلمان است يعنى هلموت اشميت . وى در آنسالها با موافقت با استقرار موشكهاى اتمى ميان برد،مجبور بود با سياستى موافقت نمايد كه در درجه اول خاص احزاب محافظه كار است و اشميت نيز در آنزمان از در دست داشتن دو مقام يعنى صدارت و رهبرى حزب صرفنظر كرد و رهبرى حزب را به ويلى برانت واگذار كرد و مدتى پس از آن اعتماد به وى در مجلس آلمان را از دست داد و باشكست در انتخابات هملوت كوهل از حزب دمكرات مسيحى شانزده سال صدراعظم آلمان بود. حال اين وظيفه رهبر جديد حزب سوسيال دمكرات آلمان مونته فرينگ است كه نگذار تاريخ تكرار شود.

 • تاریخ 22.03.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5uB
 • تاریخ 22.03.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5uB