دوپينگ : برنامه هاى آژانس مبارزه با دوپينگ درآلمان | ورزش | DW | 15.03.2006
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ورزش

دوپينگ : برنامه هاى آژانس مبارزه با دوپينگ درآلمان

درراه مبارزه با دوپينگ واستفاده از داروهاى نيروزا، آژانس مبارزه بادوپينگ درآلمان برنامه هاى گسترده وگوناگونى را در نظرگرفته وفعاليت خودرا بخاطر جلوگيرى از مصرف داروهاى غيرمجاز دربين ورزشكاران، دنبال خواهد كرد.

پروژه تازه آژانس ملى مبارزه بادوپينگ، درآلمان

پروژه تازه آژانس ملى مبارزه بادوپينگ، درآلمان

بنا بگفته خانم ”اليزابت پوت” عضوشوراى ادارى اين آژانس ، پروژه تازه اى دراين زمينه باجرا درآمده وبدينگونه طرزتفكر نوينى درباره دوپينگ، ايجاد ميگيرد. هدف از اجراى پروژه تازه كه بودجه آن ازجانب دولت بامبلغى برابربا ۴۰۰ هزار”يورو” تامين ميشود، بيش ازهمه روشن گرى وآكاهى نه تنهاجوانان وورزشكاران آماتوروغيرحرفه اى، بلكه مربيان وسرپرستان آنان، پزشكان وهم چنين مقامات مسئول ورزشكاران برجسته كشوررا، شامل ميشود.

بااستفاده از اين بودجه، روش تازه اى بخاطر استفاده از رسانه هاى گروهى بوجود آمده وعلاوه بر پخش جزوه هاى ويژه دربين عموم ، هم چنين ازطريق ”اينترنت” دسترسى به اطلاعات لازم وخطرات حاصله از مصرف دوپينگ ممكن ميشود.همزمان مسئله ”دوپينگ” وراه هاى جلوگيرى ازآن ، جزو مواد آموزشى تربيت مربيان ورزشى محسوب شده وآشنائى با خطرات ناشى از استعمال آن، دربرنامه تدريس جاى ميگيرند.

از اين راه كوشش ميشود كه ورزشكاران كشوررا درراه فعاليت وكسب موفقيت به اجراىبرنامه تمرينات ورزشى بدون آلودگى با داروهاى غيرمجازتشويق نموده و همزمان آگاهى ازعواقب خطرناك استفاده ازآن بعمل آيد.

 • تاریخ 15.03.2006
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6nP
 • تاریخ 15.03.2006
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6nP