دووميدانى : پايان مسابقات قهرمانى جهان درداخل سالن | ورزش | DW | 14.03.2006
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ورزش

دووميدانى : پايان مسابقات قهرمانى جهان درداخل سالن

يازدهمين دوره پيكارهاى دووميدانى سالنى قهرمانى جهان پس از سه روز در شهر ” مسكو” به پايان رسيد

”:تاتيانا لبه دوا” ازروسيه ، بابهترين نتيجه سال درپرش سه گام بانوان

”:تاتيانا لبه دوا” ازروسيه ، بابهترين نتيجه سال درپرش سه گام بانوان

دراين دوره از مسابقات، رويهمرفته در۷ ماده گوناگون اين ورزش، بهترين نتايج در اين سال برپا شدند .تيم ملى روسيه درخانه خود، موفق ترين كشورشركت كننده بود ودرهردودسته بانوان با كسب ۸ مدال طلا ۵ نقره و۵ برنز، بر تيم هاى ملى بانوان ومردان آمريكا با ۷طلا، ۴نقره،و۲ برنز، برترى داشت.

در بين بانوان، ”ماريا موتولا” دونده پرسابقه موزامبيك، بارديگربه مقام قهرمانى ديگرىدست يافت ودردو۸۰۰ متر‌ براى هفتمين بارازسال ۱۹۹۳ تاكنون، مدال طلا را دراختيارگرفت. ” موتولا” از پيكارهاى قهرمانى جهان در فضاى آزاد نيز دراين ماده، سه مدال طلاى ديگر را صاحب است.

تيم ملى آلمان در اين دوره ازمسابقات، بايك مدال طلا ويك برنز دردسته مردان ويك مدال نقره دربين بانوان روبروشد. درماده ۷ گانه مردان، اميد اين كشور”آندره نيكولاس” بدون انتظار پس از امتيازات بدست آمده از هفت ماده گوناگون اين ورزش با مجموع ۶۱۹۲ امتياز بر ”برايان كلى” دارنده مدال طلاى قهرمانى جهان از آمريكا در ماده دهگانه درفضاى آزاد، پيشى گرفت وبراى اولين بارعنوان جهانى اين ماده را درداخل سالن براى اين كشور صاحب شد.

در بين مردان همچنين درماده پرش بانيزه، پس از” براد والكر” از آمريكا با ارتفاع ۵ مترو۸۰ سانتيمتر، و”الحاجى ينگ” از سوئد با ارتفاع ۵ مترو۷۰ سانتيمتر، اين بار”توم لوبينگر” كه سه سال پيش دراين ماده درسكوى اول قهرمانى جهان جاى گرفت، اين بار بانتيجه ۵ مترو۶۰ سانتيتر، به مدال برنز دست يافت.

دربين بانوان مدال نقره درماده پرتاب ديسك به ””نادينه كلاينرت” عضو تيم ملى آلمان باطول ۱۹مترو۶۴ سانتيمتر تعلق گرفت كه مدال طلا را به ”ناتالياكروننكو”ازروسيه سفيد با طول ۱۹متر۸۴ سانتيمترواگذاركرد.

بهترين نتايج بدست آمده دراين فصل از مسابقات دووميدانى در بين مردان در ماده پرش ارتفاع، توسط ”ياروسلاو روباكوف” از روسيه با عبور ازارتفاع ۲ متر و۳۷ سانتيمتر‌ بدست آمد.

دردو۶۰ متربامانع مردان نيز”ترنس ترامل” از آمريكا با كسب زمان ۷ ثانيه و۴۳ صدم ثاميه، به زمان تازه اى در اين ماده در طول مسابقات اين سال دست يافت. ”لئونارد اسكات” از اين كشور نيز در دو ۶۰ مترسرعت بازمان ۶ ثانيه و۵۰ صدم ثانيه، بهترين نتيجه را دراين سال صاحب شد. ديگر شركت كننده آمريكا ”ريس هوفا“ با طول ۲۲مترو۱۱ سانتيمتر در ماده پرتاب ديسك، ركود قابل توجه وهمزمان بهترين نتيجه فصل را ازخود برجاى گذاشت.

در بين بانوان ومسابقات آنان “ يلنا ايزين بايوا” از روسيه، پس از آنكه مدتى پيش ركورد جهانى در داخل سالن را بارتفاع ۴ متر و۹۱ سانتيمتر بهبود بخشيد، كوشش او بخاطربهبود دوباره اين ركورد، بى نتيجه ماند ودرپايان با عبور از ارتفاع ۴ متر و۸۰ سانتيمتربه كسب مدال طلاى قهرمانى جهان رضايت داد.

در ماده پرش سه گام بانوان نيز”تاتيانا لبه دوا” چهره سرشناس اين ورزش از روسيه كه مقام هاى جهانى والمپيك را دراين ماده دردست دارد، با طول ۱۴ مترو ۹۵سانتيمتر، با بهترين نتيجه فصل روبروشد. دراين دسته همچنين زمان بدست آمده ۷ ثانيه و۱ صدم ثانيه دردو۶۰ متر توسط” مليسا باربر” از آمريكا، بهترين نتيجه فصل تابحال محسوب ميشود.

 • تاریخ 14.03.2006
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6nS
 • تاریخ 14.03.2006
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6nS