دووميدانى : هفتمين روزمسابقات قهرمانى اروپا | ورزش | DW | 13.08.2006
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ورزش

دووميدانى : هفتمين روزمسابقات قهرمانى اروپا

درشهر”گوته بورگ“ درسوئد،هفتمين روزمسابقات دووميدانى قهرمانى اروپادرهردودسته بانوان ومردان به نتيچه رسيد وبدينگونه قهرمانان اروپا تاكنون،در۳۷ ماده ازكل۴۷ ماده گوناگون اين دوره ازمسابقات تعيين شدند.

”اولريكه ماييش“ برنده مدال طلاى دوماراتون بانوان

”اولريكه ماييش“ برنده مدال طلاى دوماراتون بانوان

دراين روزازتيم ملى كشورميربان مسابقات درپرش سه گام مردان توسط ”كريستيان اولسون“باطول ۱۷ مترو۶۷سانتيمتربه سومين مدال طلاى خوددست يافت كه پس ازدورى ازمسابقات بعلت آسيب ديدگى،با موفقيت ديگرى روبروشده وبرشركت كنندگان انگلستان ورومانى،پيشى گرفت.”اولسون“ دراين ماده عنوان قهرمانى بازيهاى المپيك وهمچنين جهان راصاحب است.

درپرتاب ديسك مردان،همينطوركه انتظارميرفت”ويرگيليوس آلكنا“ قهرمان المپيك از”ليتوانى“ باطول ۶۸مترو۶۷سانتيمتر، عنوان قهرمانى اروپارانيزبدست آورد.دركناراودرسكوى قهرمانى”گرد كانتر“ ازاستونى،وآلكساندرتامرت”ديگرشركت كننده استونى جاى گرفتند.”لارس ريدل“ چهره بس سرشناس اين ورزش با۵مدال قهرمانى جهان درگذشته وهمچنين دارنده مدالهاى قهرمانى المپيك ، مقام هشتم راصاحب شد.

”ريدل“ كه اينك ۴۰ ساله است، بازهم مايل به شركت درمسابقات بوده وقراراست درپيكارهاى قهرمانى جهان درسال آينده درژاپن وسپس بازيهاى المپيك پكن درسال ۲۰۰۸،براى پنجمين بارشركت كرده وركوردتازه اى راازخودبرجاى گذارد.

دردسته مردان درهفتمين روزمساابقات دووميدانى قهرمانى اروپادرسوئد،مدال طلادردو۱۱۰متربامانع به ”اوليارس”ازاستونى تعلق گرفت وآلمان باموفقيت”توماس بلاشك“وكسب مدال نقره،دورازانتظاربه مدال نقره دست يافت.درپرتاب چكش،”ايوان تيخون،باطول۸۱مترو۱۱سانتيمتر،ودردو۳۰۰۰متربامانع”مارتا دومينگس“ ازاسپانيا، عنوانهاى قهرمانى اروپارابه دست آوردند.

دردسته مسابقات بانوان بدون پيش بينى هاى قبلى و براى اولين بار درتاريخ پيكارهاى قهرمانى اروپا،مدال طلاى دوماراتون به آلمان تعلق گرفت.:اولريكه ماييش” بازمان۲ساعت و۳۰دقيقه و۱ثانيه دربرابر”يوتيچ“ ازصربستان،و”پرميتينا“ ازروسيه موفق بود. درماده پرتاب وزنه بانوان نيزآلمان بامدال برنز”پترا لامرت“ به مقام سوم رسيد.عنوان قهرمانى اروپا دراين ماده به”ناتاليا كرونكو“ ازروسيه سفيد ومدال برنز به ديگرشركت كننده اى ازهمين كشورتعلق گرفت.روسيه سفيد باكسب مدال طلاى ديگرى دردو۳۰۰۰ متربامانع بانوان، درحال حاضر،مقام چهارم رادرجدول مدال هاى بدست آمده تاكنون،دراختياردارد.

درپرش بانيزه بارديگر”يلنان ايزين بايوا“ ازروسيه كه ركوردجهانى اين ماده را باارتفاع ۵مترو۱سلنتيمتردردست دارد،باعبورازمانع ۴مترو۸۰سانتيمتر،درمقابل”مونيكا پورك“ ازلهستان وپولنووا“هموطن خودموفق بود. كوشش اوبخاطربهبودركوردجهان به ارتفاع ۵مترو۲سانتيمتر درهوايى بارانى ونامناسب به نتيجه نرسيد.

 • تاریخ 13.08.2006
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6i8
 • تاریخ 13.08.2006
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6i8