دووميدانى : مسابقات شهر”زوريخ“ بادرخشش دوباره ”آسافا پاول“ | ورزش | DW | 20.08.2006
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ورزش

دووميدانى : مسابقات شهر”زوريخ“ بادرخشش دوباره ”آسافا پاول“

پيكارهاى دووميدانى شهر” زوريخ“ كه هفتادوهشتمين دوره آن دراين سال بازهم باحضوربهترين ورزشكاران اين شته ازسراسرجهان برگزارشدد، ركوردهاونتايج بس قابل توجهى رابه همراه داشت.

“آسافا پاول” به هنگام اولين ركوردجهانى خوددرسال ۲۰۰۵

“آسافا پاول” به هنگام اولين ركوردجهانى خوددرسال ۲۰۰۵

دردو۱۰۰ مترسرعت مردان”آسافا پاول“ دونده ۲۳ ساله جاماييكا، براى سومين بارباكسب زمان ۹ثانيه و۷۷صدم ثانيه، باركوردجهانى اين ماده كه متعلق به خوداوست،مساوىكرد.”پاول“ درسال پيش درشهر”آتن، وبراى باردوم درهمين سال دردوماه پيش درانگلستان،اينك براى سومين بارنتيجه اى بى سابقه رادرتاريخچه ركوردجهانى دو۱۰۰مترسرعت مردان ازخودبرجاى ميگذارد.

درماده دو۵۰۰۰مترمردان”كننيسا بكله”دونده اتيوپى وچهره نامداراين ورزش با عنوان قهرمانى المپيك وجهان دردو۱۰هزارمتر، با زمان ۱۲دقيقه و۴۷ثانيه و۳۵ صدم ثانيه،بهترين نتيجه بدست آمده دراين سال رادراين ماده ازخوبرجاى گذاشت.

دردو۳۰۰۰متربامانع”سيف سعيد شاهين”ازقطركه قصدداشت ركوردجهانى خودرادراين ماده رابهبودبخشد،موفقيتى نداشت وهرچند كه بردوندگان فرانسه وكنياپيشى گرفت اما درفاصله زيادى تاركوردجهانى اين ماده بازمان ۷دقيقه و۵۳ثانيه و۶۳ صدم ثانيه،جاى گرفت.”شاهين“دركنيا تولديافته اماازسالها پيش تحت تابعيت قطر، درمسابقات بين المللى دووميدانى شركت ميكند.

درمسابقات”زوريخ” دردسته بانوان،به ويژه نتيجه ۲مترو۴ سانتيمترتوسط”ونه لينا ونه وا”ازبلغارستان موردتوجه قرارگرفت كه بادوسانتيمتراختلاف”كاييسا برگ كويست“ ازسوئد ودارنده مدال طلاى المپيك رادرمقام دوم جاى داد.

 • تاریخ 20.08.2006
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6hu
 • تاریخ 20.08.2006
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6hu