دووميدانى : روسيه موفق ترين كشورشركننده درپيكارهاى قهرمانى اروپا | ورزش | DW | 15.08.2006
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ورزش

دووميدانى : روسيه موفق ترين كشورشركننده درپيكارهاى قهرمانى اروپا

پس از۸روزدرشهر”گوته بورگ“ درسوئد، نوزدهمين دوره مسابقات دووميدانى قهرمانى اروپادرسال ۲۰۰۶،پايان يافت وقهرمانان آن در۴۷ ماده گوناگون اين ورزش دردودسته بانوان ومردان تعيين شدند.

روسيه،موفق ترين كشورشركت كننده درپيكارهاى دووميدانى قهرمانى اروپا

روسيه،موفق ترين كشورشركت كننده درپيكارهاى دووميدانى قهرمانى اروپا

درآخرين روزمسابقات دردسته بانوان مدال طلاى دو۱۵۰۰ متربه ”تاتيانا توماشووا“ ازروسيه بازمان ۳دقيقه و۵۶ثانيه و۹۱يصدم ثانيه،قبل ازديگردونده اى ازاين كشوروبلغارستان،تعلق گرفت.درهمين دسته درپرتاب نيزه”اشتفى نريوس“عضو۳۴ ساله تيم آلمان كه درگذشته درهمين ماده مدال نقره بازيهاى المپك آتن وهم چنين اروپاراازدوره قبل دراختياردارد،اين بارباطول ۶۵مترو۸۲سانتيمتردرسكوى اول قهرمانى اروپاجاى گرفت.شركت كنندگان جمهورى چك واسپانيا،رده هاى ديگررادراين ماده صاحب شدند.

تيمهاى ملى روسيه با موفقيت درمقابل انگلستان وروسيه سفيد دردو۴در۱۰۰ مترامدادى وبازهم دردو۴در۴۰۰ مترتيمى،قبل ازروسيه سفيدولهستان، دو مدال قهرمانى ديگرادراين روزدراختيارگرفتند.

دردسته مردان ”خزوس اسپانا“ ازاسپانيا دردو۵۰۰۰متر، بردونده انگلستان وهموطنى ازخودبرترى داشت .دردو۴در۱۰۰ مترامدادى تيم ملى انگلستان بازمان۳۸ثانيه و۹۱صدم ثانيه،تيمهاى لهستان وفرانسه رادرده هاى دوم وسوم جاى داد. دردو۴در۴۰۰ مترامدادى اما فرانسه چهارمين مدال طلاى خودراقبل ازتيمهاى انگلستان ولهستان به دست آورد.

درپرش بانيزه دراين دسته عنوان قهرمانى اروپا به ”آلكس آوربروخ“ ازاسرائيل باارتفاع ۵مترو۷۰ سانتيمترتعلق گرفت ودومين مدال آلمان دراين روزتوسط”توم لوبينگر“ باكسب مقام دوم قبل ازفرانسه دررده سوم، به دست آمد.كم وبيش دورازانتظار”برام سوم” ازهلند بازمان ۱دقيقه و۴۶ثانيه و۵۶صدم ثانيه اولين مدال طلاى هلند و”سام اليس“ ازلوكزامبورگ“ اولين مدال قهرمانى اين كشوررادراين دوره ازمسابقات دريافت كردند.

درپايان مسابقات قهرمانى اروپادراين سال، شركت كنندگان روسيه دركل ۴۷ ماده مسابقات،تعداد ۱۲طلا،۱۲نقره و۱۰برنزرادراختيارگرفته ودرفاصله زيادى تا ديگركشورهاى نيرومند اروپا دراين ورزش، جاى گرفتند. آلمان سپس با۴طلا،۴نقره و۲برنزدررده دوم وروسيه سفيدبا۴طلا، ۳نقره و۲برنز، دررده هاى بعدى جدول مدالهاى بدست آمده به چشم ميخورند.

دراين دوره ازپيكارهاى قهرمانى اروپا كه اين بارباحضور۱۳۷۰ شركت كننده از۴۸ كشوراروپايى به مدت ۸روزادامه داشت، شركت كنندگان سوئد كه تصورميرفت درخانه خودبه پنج عنوان قهرمانى دست يابند،درپايان به سه مدال طلا،۱نقره و۳برنز، دست يافته ومقام ششم رادربين بهترين وموفق ترين تيمهاى شركت كننده،صاحب شدند.

 • تاریخ 15.08.2006
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6i4
 • تاریخ 15.08.2006
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6i4