دووميدانى : بازهم كسب بهترين نتايج فصل درمواد گوناگون | ورزش | DW | 30.05.2006
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ورزش

دووميدانى : بازهم كسب بهترين نتايج فصل درمواد گوناگون

دريك سرى از مسابقات دووميدانى درپايان هفته درآمريكا، بارديگربهترين نتايج به دست آمده در اين سال بهبود يافتند.

بازهم كسب زمانهاى درخشان در دو ۱۰۰ مترسرعت مردان

بازهم كسب زمانهاى درخشان در دو ۱۰۰ مترسرعت مردان

دردو ۱۰۰ متر سرعت مردان، هرچند كه ”جاستين گاتلين” دارنده دومدال طلاى المپيك ازآمريكا، درفاصله اندكى تاركورد جهانى اين ماده باقى ماند ، اما با كسب زمان ثانيه و۸۸ صدم ثانيه، نتيجه اى بس قابل توجه را از خود برجاى گذاشت.”گاتلين“ در اين سال در شهر ” دوحه” بازمان ۹ ثانيه و۷۷ صدم ثانيه، با ركورد جهانى اين ماده كه به ” آسافا پاول“ ازژامائيكا تعلق دارد، مساوى كرد. ”پاول“ خود بازمان ۹ثانيه و۹۳ ثانيه به مقام دوم رسيد.

درهمين مسابقات درماده پرتاب ديك مردان “كريستيان كنت ول” از اين كشور بارديگر با طول ۲۲ متر و۱۷ سانتيمتربر” آدام نلسون“ دارنده مقام قهرمانى جهان برترى گرفت. در دو۱۱۰ متربامانع مردان ،”كسينگ ليو” قهرمان المپيك در اين ماده از چين بازمان ۱۳ثانيه و۳۳ صدم ثانيه، ”لجى كوكور” از فرانسه را كه مدال طلاى قهرمانى جهان را دراختيار دارد، درمقام دوم جاى داد.

ديگر تايج بهتر سال در مسابقات آمريكا درمواد دو۱۵۰۰ متر بانوان توسط تاتيانا توماشووا“ از روسيه بازمان ۴دقيقه ويك ثانيه و ۸۱ صدم ثانيه ودردو ۱۰۰ متربامانع بانوان بازمان ۱۲ ثانيه و ۶۳ صدم ثانيه توسط ”پرى“ از آمريكا به دست آمدند.

همزمان دراروپا درشهر ”گوتسيس“ دراتريش درمواد هفت گانه بانوان ودهگانه مردان، بهترين نتايج اين فصل برپاشدند.

دربين بانوان كارولينا كلوفت” قهرمان المپيك وجهان با كسب ۶۷۱۹ امتياز در۷ ماده گوناگون ورزش دووميدانى، فرم بس خوبى راازخود برجاى گذاشت .

درماده دهگانه مردان نيز”برايان كلى” از آمريكا كه مدال طلاى قهرمانى جهان رادراختياردارد، با كسب ۸۶۷۷ امتياز، وبابهترين نتيجه دراين سال،بر”ديميترى كارپوف“ از قزقستان، پيشى گرفت.

 • تاریخ 30.05.2006
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6l6
 • تاریخ 30.05.2006
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6l6