1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ورزش

دووميدانى: ”ايزين بايووا” بازهم با ركورد تازه‌اى در سطح جهان

اولين ركورد تازه جهان در ورزش دووميدانى در سال ۲۰۰۷، توسط ”يلننا ايزين بايوا” از روسيه در ماده پرش با نيزه بانوان در داخل سال، برپاشد.

دارنده ركوردجهان درفضاى آزاد، باركوردتازه جهان درداخل سالن

دارنده ركوردجهان درفضاى آزاد، باركوردتازه جهان درداخل سالن

”ايزين بايوا” عضو ۲۴ ساله تيم ملى روسيه، در يك سرى از مسابقات سالنى در شهر ”دونتسك” در اوكراين، موفق شد با عبور از مانع ۴ متر و ۹۳ سانتيمتر، ركورد جهانى پرش با نيزه بانوان را كه تاكنون به خود او تعلق داشت به مقدار دو سانتيمتر بخشد .

”ايزين بايوا” كه همزمان ركورد جهانى اين ماده را در فضاى آزاد به ارتفاع ۵ متر و ۱ سانتيمتر در دست دارد، ازهم اكنون فرم خوبى را از خود نشان داده و همزمان نامزد كسب مقام قهرمانى اروپا دراين سال به شمار می‌رود. مسابقات دوميدانى سالنى قهرمانى اروپا در ماه آينده در شهر ” بيرمنگهام” در انگلستان، در پيش‌اند.

در پايان اين هفته همچنين در ديگر مسابقات دووميدانى سالنى، نتايج قابل توجهى برپا شدند. در شهر ”والنسيا” در اسپانيا ”دانيل كيپ شيرشير” دونده ۲۲ ساله كنيا با زمان ۳ دقيقه و۳۳ ثانيه و ۶۹ صدم ثانيه در دو ۱۵۰۰ متر مردان ، نتيجه چشم‌گيرى را از خود بر جاى گذاشت.

در شهر ”بوخارست” نتيجه ۲ متر و يك سانتيمتر توسط ”بلانكا ولاسيچ” از كروآسى در دسته بانوان، قابل توجه است.

در آمريكا نيز دريك سرى از پيكارهاى سالنى ”لشوان مريت” با زمان ۴۵ ثانيه و۵۱ صدم ثانيه دربين مردان و در دو ۲۰۰ متر سرعت “آلايسون فليك” دارنده مقام قهرمانى جهان در دو ۲۰۰ متر سرعت بانوان، اين بار با زمان ۳۶ ثانيه و ۳۳ صدم ثانيه در دو۳۰۰ متر كه در برنامه مسابقات المپيك، جاى ندارند، بهترين نتايج سال را ازخود برجاى گذاشتند.

 • تاریخ 11.02.2007
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6cg
 • تاریخ 11.02.2007
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6cg