دوازدهمين مرد هم بايد برود! | ورزش | DW | 28.12.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ورزش

دوازدهمين مرد هم بايد برود!

"زمين خاكستر" زمين بازى قرمز رنگ و معروف تيم فوتبال SC1906 مونيخ تخريب مى‌شود. زمينى كه سلطان فوتبال آلمان، فرانس بكن‌بائر روى آن فوتبال ياد گرفت .

فرانتس بکن‌باوئر (۱۹۷۶)، او نیز از زمین خاکستر آغاز کرد

فرانتس بکن‌باوئر (۱۹۷۶)، او نیز از "زمین خاکستر" آغاز کرد

«روى اين زمين، فرانس يكى بود مثل بقيه! با اين تفاوت كه هشت‌ساله كه بود با ده ساله‌ها هم‌تيمى شده بود. آن روبرو، آنجا خانه‌شان بود.» هانس شولر پشت دروازه را نشان مى‌دهد. ساختمان سفيدى كه بيست‌متر آنطرفتر است.

هانس شولر Hans Schuller بازيكن روزهاى طلايى تيم 1906 SC در دهه شست، پيرمرد ۸۲ ساله‌اى است كه كنار زمين فوتبال "زمين خاكستر" ايستاده. زمينى كه داستان‌ شنيدنى، زياد دارد. روى اين زمين شنى قرمز رنگ، كه قرار است به زودى چمن شود، بزرگان فوتبال آلمان توپ زده‌اند.

زمينى در يكى از محله‌هاى شهر مونيخ كه در اصل بخشى از تاريخ اين شهر است. بيش از پنجاه سال پيش، بعد از جنگ جهانى دوم، اين تكه زمين پرت تبديل به زمين بازى، فوتبال تازه جان گرفته شهر مونيخ مى‌شود. زمين تيم 1906 SC مونيخ. شولر در حاليكه خط وسط زمين را نشان مى‌دهد مى‌گويد:« آنجا يك حفره بزرگ بود. خيلى بزرگ. جاى بمبى بود كه جنگ جهانى دوم، روى زمين افتاده بود.» حفره‌اى كه با خاك و شن و با دست خالى پر شده است.

بزرگانى از جمله فرانس بكن‌بائر فوتبال حرفه‌اىشان را روى اين زمين شروع كردند. آنهايى كه اغلب بچه‌ همين محله بودند. روى زمين شنى كه بعدها ميزبان تيم‌هاى مانند شالكه يا FC بايرن شد. زمين نه چندان محبوبى كه تابستان‌ها شن زبرش نه فقط توى كفش و جوراب كه بلكه تا حلق بازيكنان هم مىرفت و زمستان تپه‌تپه مى‌شد! ناهموارى سطح زمين، از اين سر تا آن سر به يك متر مى‌رسد!

هانس شولر، بازيكنى كه فوتباليست‌هاى دهه پنجاه از شوت‌هايش مى‌ترسيدند، مى‌گويد:« ضربه آزاد از راه دور روى اين زمين، كار هر كسى نبود.»

از قرار معلوم فوتبال بازى كردن روى اين زمين هم، كار هر كسى نبوده و نيست! زمينى كه براى بازيكنان تيم 1906 SC مونيخ مرد دوازدهم بازى بود. يكى از مردانى كه دوران طلائى‌اش را پشت سرگذاشته و بايد برود.

شهردارى شهر مونيخ كه مثل ساير شهرهاى كوچك و بزرگ آلمان قوانين خاصى براى حفظ بناهاى سنتى و مكان‌هاى تاريخى شهر دارد، تصميم گرفته روى اين زمين را چمن كند. شن روان و قرمز رنگ "زمين خاكستر" كه به راحتى به هوا بلند مى‌شود براى سلامت ساكنان اين منطقه مضر است.

هانس شولر ۸۲ ساله مى‌گويد:« مى‌‌دانيد، اينكه مى‌خواهند اينجا را چمن كند چندان هم عجيب نيست. برعكس جاى تعجب دارد كه اين زمين تا به حال چطور باقى مانده!» براى او فرقى نمى‌كند كه زمين چمن شود يا همينطور باقى بماند. شولر هر وقت كنار اين زمين مى‌‌رسد، داستانى براى تعريف كردن دارد.

ش.ن./ زوددویچه تسایتونگ