دریای خزر | جهان | DW | 20.02.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

دریای خزر

دریای خزر حوزه‌ای مهم از نظر اقتصادی، استراتژیک و اکولوژیک است؛ حوزه‌ای که با توجه به منابع موجود در کانون توجه بین‌المللی قرار دارد. منتقدان می‌گویند که مشکلات محیط زیستی خزر در این میان از نظرها دور مانده است.

وسیع‌ترین دریاچه جهان بین کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان قرار دارد. خزر هم بستر ارتباطی کشورهای اطراف است و هم منابع انرژی موجود در حوزه آن مورد توجه اروپا. اما مبهم‌ماندن رژیم حقوقی دریای خزر رسیدگی به وضعیت زیست‌محیطی آن را در سایه قرار داده است. ورود فاضلاب، مرگ فک‌ها و حمله شانه‌دارهای مهاجم تنها بخشی از مشکلات هستند.

نمایش مقاله‌های بیشتر