درگوشه وكنار بازيهاى المپيك “ آتن” | ورزش | DW | 09.08.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ورزش

درگوشه وكنار بازيهاى المپيك “ آتن”

پاپ رهبر۸۴ ساله كاتوليك هاى جهان، بهنگام مراسم دعاى روز يكشنبه، صلح وصفا و تفاهم در بين كشورهاى جهان را بنا بر آرمان بازيهاى الكپيك آرزوكرد و اتحاد آنان را با يكديگر در اين زمينه خواستارشد.

دعاى رهبر كاتوليك هاى جهان براى برقرارى صلح ونقش بازيهاى المپيك درراه كسب تفاهم ودوستى در بين كشورهاى جهان

دعاى رهبر كاتوليك هاى جهان براى برقرارى صلح ونقش بازيهاى المپيك درراه كسب تفاهم ودوستى در بين كشورهاى جهان


رهبر كاتوليك هاى جهان اميدواراست كه درجهانى آ كنده ازنفرت وانزجار و اعمال خشونت بار وقهرآميز، بازيهاى المپيك فرصتى را براى برخوردى دوراز پيش داوريهاى منفى به پيش آورده و سهمى را در راه تفاهم و برقرارى صلح در ميان ملت هاى جهان بر عهده ميگيرند.


پاپ كه در ايام جوانى خود، با علاقمندى به ورزش اشتغال داشته است، همزمان سلامهاى خود را به تمامى تيمهاى شركت كننده از كشورهاى جهان در بازيهاى المپيك درشهر “آتن” كه د در سال ۲۰۰۱، مورد بازديد وى قرار گرفت، ارسال داشت

تعداد نزديك به ۳ ميلييارد و ۹۰۰ ميليون تماشاچى، مراسم گشايش هيجدهمين دوره بازيهاى المپيك را در روز آدينه در شهر “ آتن” از طريق پخش مستقيم آن بوسيله تلويزيون ويا تكرار آن پس از پايان مراسم شاهد خواهند بود. در دوره گذشته بازيهاى المپيك تابستانى در سال ۲۰۰۰ در سيدنى، رقم تعداد تماشاچى در اين زمينه به ۳ ميليارد تن بالغ ميشد.

تيم المپيك عراق، شامل ۴۸ شركت كننده وتحت اقدامات امنيتى شديد، ديروز با يك هواپيماى مدل “ هركولس” و متعلق به نيروى هوائى استراليا، فرودگا ه بين المللى بغداد را بسوى “ آتن” ترك گفت. بنا بربيانيه وزارت دفاع و همچنين امور خارجه استراليا، ملت عراق در راه كوشش و دست يابى بآينده اى روشن، مورد حمايت وپشتيبانى استراليا قرا ر ميگيرد.


 • تاریخ 09.08.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A7CH
 • تاریخ 09.08.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A7CH