درخواست وزير امور خارجه آلمان براى انجام اصلاحات در سازمان ملل متحد | جهان | DW | 24.09.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

درخواست وزير امور خارجه آلمان براى انجام اصلاحات در سازمان ملل متحد

وزير امور خارجه يوشكا فيشر ديروز در مجمع عمومى سازمان ملل متحد در نيويورك درخواست كرد كه اصلاحاتى وسيع در اين سازمان جهانى صورت گيرد. وى همچنين بار ديگر تاكيد كرد بر اينكه آلمان مايل است كرسى‌اى دائم در شوراى امنيت سازمان ملل متحد به دست آورد. البته اينكه خواست آلمان متحقق شود روشن نيست.

كلوب چهارگانه آلمان، برزيل، ژاپن و هند

"كلوب چهارگانه آلمان، برزيل، ژاپن و هند"

نينا وركهويزر،همكار ما در صداى آلمان، در تفسير خود در اين باره مى‌نويسد:

دولت آلمان دو دليل خوب دارد براى اينكه خواستار انجام اصلاحات در سازمان ملل متحد باشد: يكى آنكه مدتهاست كه چنين اصلاحاتى بايد انجام مىگرفته است، ديگر آنكه اصلاحات مىتواند براى آلمان نتيجه‌اى مثبت دربرداشته باشد و آن اينكه آلمان بتواند به عضويت دائم شوراى امنيت سازمان ملل متحد درآيد. پس تعجبى ندارد اگر وزير امور خارجه آلمان يوشكا فيشر در مجمع عمومى سازمان ملل در نيويورك خود را به عنوان مبلغ جدى انجام اصلاحات در سازمان ملل متحد نشان مىدهد. به ندرت چنين اتحادى عملى ميان علائق ملى و سياست بين‌المللى وجود داشته است. همه استدلالهاى فيشر در رابطه با انجام اصلاحات را مىشد به خوبى فهميد، اما استدلالهاى فيشر پيش از اين نيز بارها شنيده شده بودند: اينكه شوراى امنيت ديگر نماينده جهان امروزين نيست – كسى با اين حرف مخالفتى ندارد. اينكه كشورهاى افريقايى و امريكاى لاتين هم بايد داراى كرسى دا ئم در سازمان ملل باشند – با اين حرف هم همه موافق‌اند.

اما با اين حرفها هنوز چيزى حاصل نمىگردد. هنوز پيشنهادها در مورد اصلاحات براى بررسى آماده نشده‌اند كه مىبينيم كشمكشى بر سر علائق و ادعاهاى ملى برپا شده است. مثال خوبى كه در اينجا ميتوان زد ايجاد كلوبى است كه چهار عضو دارد و اعضاى آن آلمان، هند، برزيل و ژاپن‌اند، كلوبى كه اعضايش مىخواهند كرسى‌اى دائمى در شوراى امنيت سازمان ملل متحد به دست آورند. نمايندگان اعضاى اين كلوب در برابر دوربين دست بر دست هم نهاده و ژست اتحاد گرفتند. اما كسى به آنها توجه‌اى نكرد. اگر كلوبى ديگر پيدا مىشد كه خلاف اين چهار عضو حركت ميكرد هم باز كسى توجهى نميكرد.

كرسى دائم در شوراى امنيت سازمان ملل متحد به معناى قدرت و نفوذ است و قضيه بيش از هر چيز بر سر به دست آوردن قدرت و نفوذ است. كسى از دولت آلمان نمىخواهد كه خود را در گوشه‌اى پنهان كند. آلمان كرسى دائم در شوراى امنيت ميخواهد و حقش است كه اين خواست را بيان كند. ديگران نيز اين كار را ميكنند و اتحاد با اين و آن برپا ميدارند. اما به نمايش گذاشتن چنين ادعاها و خواستهايى نميگذارد كه اميد چندانى براى انجام اصلاحات واقعى در سازمان ملل متحد باقى بماند. در پايان كار دو سوم از ۱۹۱ كشور عضو سازمان ملل بايد با اين امر موافقت كنند و افزون بر اين پنج عضو دائم اين شورا نيز بايد در اين راىگيرى شركت كنند، پنج عضوى كه به هيچ وجه حاضر به از دست دادن حتى ذره‌اي از امتيازهاى خود نيستند. روشن نيست كه آيا توافقى در اين ميان به دست آيد.

بايد ديد كه چه درگيرى و كشمكشى صورت خواهد گرفت آنجا كه دبيركل سازمان ملل كوفى عنان پيشنهادهاى اصلاحى را به گونه‌اى دقيق عرضه كند. بحث عمومى امسال نشان داد كه احتمالا چه در انتظار آلمان خواهد بود. همه و از جمله آلمان به طريقى خواستار انجام اصلاحات در سازمان ملل هستند، اما هر كشورى مايل است اصلاحات در سازمان ملل با علائق ملى آن همخوانى داشته باشد.

 • تاریخ 24.09.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A57Y
 • تاریخ 24.09.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A57Y