درباره برگزارى انتخابات پيش رس در آلمان | جهان | DW | 25.05.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

درباره برگزارى انتخابات پيش رس در آلمان

براى نخسيتن بار ويلى برانت صدر اعظم فقيد آلمان كه سياست خارجى اش در قبال دولتهاى بلوك شرق در مجلس از حمايت قوى برخوردار نبود، با يك راى عدم اعتماد كه تصميم آن از قبل گرفته شده بود و از سوى نمايندگان حزب سوسيال دمكرات در مجلس پشتيبانى شد، از رئيس جمهور خواست تا دولت و مجلس را منحل نمايد.

گرهارد شرودر سومين صدر اعظم آلمان است كه با تقاضاى راى عدم اعتماد و انحلال مجلس و دولت انتخابات پيش رس برگزار مينمايد.

گرهارد شرودر سومين صدر اعظم آلمان است كه با تقاضاى راى عدم اعتماد و انحلال مجلس و دولت انتخابات پيش رس برگزار مينمايد.

حزب سوسيال دمكرات آلمان براى يازدهمين بار پياپى در انتخابات ايالتى دچار شكست شد، اما پيروزى دمكرات مسيحى ها پس از سى و نه سال در انتخابات ايالات نوردراين وست فالن كه تا روز يكشنبه گذشته يكى از دژهاى مستحكم سوسيال دمكراتها محسوب ميشد، پايه هاى سياسى آلمان را لرزاند.

با اين پيروزى احزاب دمكرات و سوسيال مسيحى هرچند هنوز اكثريت مطلق آرا در مجلس نمايندگان ايالات «بوندس رات» را ندارند، اما اكثريت آرا آنان به گونه اى است كه هر تصميم مجلس نمايندگان فدرال «بوندس تاگ» را ميتوانند رد نمايند. اكنون دولت شروردر صدر اعظم آلمان كه از ائتلاف ميان احزاب سوسيال دمكرات و سبز تشكيل شده در مجلس نمايندگان آلمان تنها با سه راى بيشتر داراى اكثريت آرا ى ضعيفى است. اين امر باعث گرديد كه براى سومين بار در تاريخ آلمان يك دولت تصميم به برگزارى انتخابات پارلمانى زود رس گيرد. براى نخسيتن بار ويلى برانت صدر اعظم فقيد آلمان كه سياست خارجى اش در قبال دولتهاى بلوك شرق در مجلس از حمايت قوى برخوردار نبود، با يك راى عدم اعتماد كه تصميم آن از قبل گرفته شده بود و از سوى نمايندگان حزب سوسيال دمكرات در مجلس پشتيبانى شد، از رئيس جمهور خواست تا دولت و مجلس را منحل نمايد. ويلى برانت با پيروزى در انتخابات بعدى سياست خارجى خود را پيش برد. دومين مورد اين اقدام از سوى هلموت كهل پس از سقوط دولت هلموت اشميت صورت گرفت. وى با اينكه در بوندس تاگ از يك اكثريت قوى برخوردار بود، با اين حال با برگزارى انتخابات زود رس و كسب اكثريت آرا مردم با قدرت بيشترى سياست هاى خود را پيش برد. اين بار نيز گرهارد شرودر براى كسب پشتيبانى مردم از سياست هاى رفرم در بازار كار و همچنين رفرم هاى ساختارى ديگر تصميم به مراجعه به آرا عمومى گرفته است. وى در روز اول ژوئن در مجلس آلمان، تقاضاى راى عدم اعتماد خواهد نمود و پس از تائيد رياست جمهورى حداكثر تا روز هجدهم سپتامبر انتخابات جديد برگزار خواهد شد.
 • تاریخ 25.05.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A513
 • تاریخ 25.05.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A513