خوشبينى محتاطانه دولت واشنگتن نسبت به برگزارى انتخابات رياست جمهورى در فلسطين | ایران | DW | 08.01.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ایران

خوشبينى محتاطانه دولت واشنگتن نسبت به برگزارى انتخابات رياست جمهورى در فلسطين

زياد ازالى رئيس كميسيون ويژه آمريكا در مورد فلسطين انتظارات از محمود عباس را بعنوان زياده خواهى ارزيابى ميكند و ميگويد كه شارون رئيس دولت اسرائيل، علاقه اى به حل استرتژيك اين مناقشه ندارد، اما ازالى معتقد است كه در كوتاه مدت شانسهائى در اين زمينه وجود دارند.

من خوشبين هستم، زيرا فلسطينيان اكنون انتخاب خواهند كرد. اين آغاز يك پروسه است و نه نشان اينكه شرايط دمكراتيك در آنجا بوجود آمده است.

من خوشبين هستم، زيرا فلسطينيان اكنون انتخاب خواهند كرد. اين آغاز يك پروسه است و نه نشان اينكه شرايط دمكراتيك در آنجا بوجود آمده است.

واشنگتن به انتخابات فلسطين در روز يكشنبه كه براى تعيين جانشين ياسر عرفات صورت ميگيرد، با خوشبينى محتاطانه مينگرد. در اين انتخابات از يك سو محمود عباس كه داراى سياستى ميانه رو و معتدل ميباشد، از شانس زيادى براى انتخاب شدن برخوردار است و از زاويه ديگرامكان انجام رفرم هاى دمكراتيك در تشكيلات خودگردان فلسطين فراهم ميگردد.

جرج بوش رئيس جمهور آمريكا در يك كنفرانس مطبوعاتى كه در اواخر ماه دسامبر سال گذشته صورت گرفت در اين باره ميگويد:«صلح هيچگاه بدون وجود يك دولت واقعا دمكراتيك در مناطق فلسطينى بوجود نخواهد آمد. من خوشبين هستم، زيرا فلسطينيان اكنون انتخاب خواهند كرد. اين تنها آغاز يك پروسه است و نه نشان اينكه شرايط دمكراتيك در آنجا بوجود آمده است».

ياسر عرفات براى دولت جرج بوش طرف مذاكره نبود. اما از جانشين او اين انتظار ميرود كه به فساد مالى در تشكيلات خودگردان خاتمه دهد، گروههاى اسلاميستى و ساختار تروريستى آنها را منحل نمايد و با اسرائيل به مذاكره بپردازد.

زياد ازالى رئيس كميسيون ويژه آمريكا در مورد فلسطين اين انتظارات را زياده خواهى ارزيابى ميكند و ميگويد كه شارون رئيس دولت اسرائيل، علاقه اى به حل استرتژيك اين مناقشه ندارد، اما ازالى معتقد است كه در كوتاه مدت شانسهائى در اين زمينه وجود دارند. اوميگويد:« هم آمريكا و هم اسرائيل و تا حدودى هم كشورهاى عربى همسايه اين انتخابات را بعنوان شانسى ارزيابى ميكنند. براى اينها عرفات مانع روند صلح بود. اگر واقعا او مانع اصلى بود، اكنون اين امكان بوجود آمده است. اما واشنگتن بخاطر دلائل تاكتيكى به تحرك جديد در پروسه صلح خاورميانه علاقه نشان ميدهد. بخاطر وضعيت عراق، واشنگتن تمايل دارد در اين جبهه آرامش برقرار شود».

اما حتى اگر اين انتخابات با آرامش برگزار شود و محمود عباس همانگونه كه انتظار آن ميرود به پيروزى دست يابد، دولت واشنگتن تا حصول نتايج قابل اطمينان ترى در مذاكرات صلح از جانبدارى براى تشكيل يك دولت فلسطينى خوددارى خواهد كرد. زيرا قبلا هم زمانى كه محمود عباس در سال ۲۰۰۳ نخست وزير بود، موفق نشد انتظارات واشنگتن را برآورده سازد و بهمين خاطر هم دولت آمريكا تمايلى به ياس دوباره ندارد.

محمود صالحى

 • تاریخ 08.01.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4TL
 • تاریخ 08.01.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4TL