1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

محیط زیست

خرس‌های گرسنه در خیابان‌های رومانی

۶۰ درصد از خرس‌های قهوه‌ای اروپا یعنی حدود ۶ هزار خرس قهوه‌ای در رومانی زندگی می‌کنند. اما زیست‌گاه طبیعی ‌آن‌ها به دلیل وجود مراتع محدود شده و خرس‌های گرسنه ناگزیر به خیابان‌های رومانی سرازیر می‌شوند.

تماشای ویدیو 01:02