جهانيان بار ديگر چشمهاى خود را به رم دوخته اند | جهان | DW | 17.04.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

جهانيان بار ديگر چشمهاى خود را به رم دوخته اند

يك مجلس سناى متشكل از اعضاى بين المللى، كه اكثريت آنرا مردان مسن تشكيل ميدهند، همين روزها مشخص ميكند كه، كشتى كليساى كاتوليك، كدام جهت را در پيش ميگيرد. زمانه متلاطميست. پس از دوره طولانى رهبرى پاپ ژان پل دوم، اگر چه نشانه ها به آغازى نو اشاره ميكنند، اما به دليل تناسب قدرتهاى موجود، نبايد انتظار يك تغيير رويه اساسى را داشت. زيرا به غير از ۳ كاردينال، ديگر نامزدها، همگى از سوى پاپ ژان پل دوم، براى بر عهده گرفتن ا

با انتخاب پاپ جديد بايستى از اين دودكش آجرى در رم دودى سفيد برخيزد

با انتخاب پاپ جديد بايستى از اين دودكش آجرى در رم دودى سفيد برخيزد

�ن مقام، معرفى شده اند.

يك اكثريت قليل از انتخاب كنندگان يعنى ۱۱۵نفر، از اروپا منشا ميگيرند، ۲۱ تن از آنها از آمريكاى لاتين و ۱۴ تن از آمريكاى شمالى. از هر يك از قاره هاى آسيا و آفريقا ۱۱ كاردينال و از قاره استراليا و اقيانوسيه، ۲ نماينده در اين اجلاس شركت ميكنند. در هيچ سازمان بين المللى، چنين برابرى اى بين كشورهاى فقير و غنى آنگونه كه در مجمع كاردينالها وجود دارد، به چشم نميخورد. به همين دليل نيز، انتخاب پاپ، بعد جديدى از سياست جهانى را، به نمايش ميگذارد. اما تنها به اين دليل نيست كه، جهانيان در اين روزها به رم چشم دوخته اند.

آداب بسيار قديمى و مراسم سمبوليك، روند انتخاب پاپ جديد را مشخص ميكنند. اوراق راى به نخ كشيده ميشوند و رنگ دودى كه از دودكش خارج ميگردد، تنها راه ارتباطى كاردينالها با محيط خارج است. با آغاز اين اجلاس، اعضاى آن، ديگر مجاز به تماس با دنياى خارج نيستند و تلفنهاى موبايل و روزنامه ها در دسترس آنها قرار نميگيرند. نامزد ها تا دور سى و چهارم راى گيرى، به ۲ سوم اكثريت آرا نياز دارند. البته اين روند در طول تاريخ تكميلتر شده است. هر دور از راى گيريها آزاد بوده و دادن راى بصورت مخفى صورت ميگيرد.

شاخه در اصطلاح محافظه كار كاردينالها تحت رهبرى كاردينال آلمانى يوزف راتزينگر از خط پاپ، ژان پل دوم پيروى ميكند. نامزد جبهه ليبرالها، كاردينال اسبق شهر ميلان، كارلو ماريا مارتينى ميباشد. او سالها به عنوان جانشين ايده آل و پيشروى پاپ محسوب ميشد.

پيش از آغاز اين اجلاس، سناى كليساى كاتوليك، تحت شرايط شديد سرى به بررسى كارهاى چندين ساله پاپ ژان پل دوم و تحليل تكاليف باقيمانده پرداخت. ژان پل دوم، براى جانشين خود يك بناى نيمه ساخته را برجاى ميگذارد. بنائى كه در آن، مركزيت كليساى رم، همكارى و هميارى مقامات كليسائى را محدود كرده است و مقررات سخت اخلاقى در زمينه روابط جنسى، زندگى مردمان جهان و پيش از همه ، ارتودوكسها و گفتگوى با مذاهب ديگر از جمله اسلام، كه همه موضوعات پيچيده اى ميباشند را، براى آيندگان باقى گذاشته است. بر اين مجموعه بايد پيشرفت سكولاريسم در غرب و مسائل متفاوت در آفريقا و آسيا و آمريكاى لاتين را افزود.

آينده كليساى كاتوليك در آفريقا، آسيا و آمريكاى لاتين تعيين خواهد شد. اما اينكه آيا زمان آن رسيده است كه، مقام پاپ از نامزدهاى اين مناطق انتخاب گردد، مورد سوال است. گمانه زنى در مورد اينكه چه كسى پاپ و رهبر آتى كاتوليكهاى جهان خواهد بود، تنها در حد پيشگوئى و فالگيرى، باقى ميماند.

 • تاریخ 17.04.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5ND

مطالب مرتبط

 • تاریخ 17.04.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5ND