جرج دبليو بوش و چالش هاى انتخاباتى وى | جهان | DW | 03.02.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

جرج دبليو بوش و چالش هاى انتخاباتى وى

جرج دبليو بوش با زمان بازى مى كند. وى قصد دارد با فراخواندن يك كميسيون تحقيق مستقل، اطلاعات بدست آمده از سوى سازمان هاى امنيتى درباره تسليحات كشتار جمعى عراق را مورد بررسى قرار دهد و بدين گونه مسئله سلاح هاى كشتار جمعى در عراق كه كارزار انتخاباتى وى را به مخاطره انداخته است، را به زمان پس از انتخابات رياست جمهورى پرتاب كند.

default

روزنامه Frankfurter Allgemeine چاپ آلمان با نگاهى انتقادى به كسرى در طرح بودجه ايالات متحده آمريكا مى نويسد:

“طرح بودجه امسال دولت ايالات متحده آمريكا يك كسرى ۵۲۰ ميليارد دلارى را نشان مى دهد. اين رقم براى مهم ترين اقتصاد ملى، رقمى نيست كه بتوان آن را براحتى ناديده گرفت. آنچه باعث نگرانى است، ميزان بالاى چنين رقم كسرى نيست، بلكه نگرانى در اينجاست كه چنين كسرى چگونه پديد مى آيد. ...

علت اين حفره مالى عظيم كه در بودجه اين كشور بازتاب پيدا كرده، ناشى از تقليل ميلياردى ماليات ها و هزينه هاى بى پرواى دولت و كنگره است. ريسك هايى كه از اين سياست مالى برمى خيزد، عظيم است، آنهم به اين دليل كه كسى در آمريكا جرأت آن را ندارد كه كاهش ماليات ها را كه مورد نياز و استقبال همگان بوده و هزينه هاى نظامى را كه ضرور تشخيص داده شده اند را با كاهش بودجه در محل ديگرى جبران كند.”


روزنامه آلمانى زبان Sächsische Zeitung به كسرى بودجه آمريكا پرداخته و مى نويسد:

“اين ديگر به كنگره آمريكا بستگى دارد كه آيا برنامه مالى جرج دبليو بوش را بپذيرد يا خير. هر چند كه ممكن است وى در وهله نخست با مقاومت هايى روبرو شود، ولى باز بوش با استدلال امنيت ملى اين موانع را از سر راه برخواهد داشت. و چه كسى مى خواهد كه در سال انتخابات رياست جمهورى مورد اتهام قرار گيرد كه به امنيت آمريكا بى توجه بوده است؟”


روزنامه ليبرال و چپ The Guardian چاپ لندن به امكان انتخاب مجدد جرج دبليو بوش پرداخته و مى نويسد:

“جرج دبليو بوش همچنان يك رقيب و مخالف سرسخت و دشوار باقى خواهد ماند، حتى اگر رقيب وى شخصيت و نامزد پرابهتى چون جان كرى باشد. ولى با اينحال جرج بوش آسيب پذير است. صرفنظر از دشمنى گسترده عليه او بيشتر شخصيت خود وى آن را انتشار داده، نقاط آسيب پذير وى از اين قرار هستند: نبود مشاغل در آمريكا، كاهش مالياتى ناعادلانه، كسرى بودجه فزاينده و در اثر اين كسرى حذف و يا كاهش بودجه از محل ديگر.

مسئله عراق مى تواند كمر وى را بشكند، و بحث سلاح هاى كشتار جمعى كه در عراق يافت نشده اند، رو به تندى مى رود. و بعد مسئله شبكه القاعده. اعلام خطرهاى هوايى كه در اين چند روز صورت گرفته، بار ديگر نشان داد كه جرج بوش نتوانسته است بر اين تهديد جهانى فائق آيد. اى بسا كه او بر وخامت اوضاع افزوده باشد. بهرحال هر اتفاقى هم تا ماه نوامبر بيافتد، ولى اين ضعف اساسى يك رئيس جمهورى، كه همچون يك تراژدى مى ماند، مى تواند به بهاى سرنگونى وى تمام شود.”


روزنامه آلمانى زبان Fuldaer Zeitung به مسئله سلاح هاى كشتار جمعى در عراق يافت نشده و رابطه آن با كارزار انتخاباتى جرج دبليو بوش، رئيس جمهورى آمريكا پرداخته و مى نويسد:

“جرج دبليو بوش با زمان بازى مى كند. وى قصد دارد با فراخواندن يك كميسيون تحقيق مستقل، اطلاعات بدست آمده از سوى سازمان هاى امنيتى درباره تسليحات كشتار جمعى عراق را مورد بررسى قرار دهد و بدين گونه مسئله سلاح هاى كشتار جمعى در عراق كه كارزار انتخاباتى وى را به مخاطره انداخته است، را به زمان پس از انتخابات رياست جمهورى پرتاب كند.

گفته مى شود كه نتيجه تحقيقات اين كميسيون زودتر از يكسال و نيم ديگر ارائه نخواهد شد. نتيجه اين تحقيقات بايد نشان دهد كه سازمان هاى امنيتى و اطلاعاتى در مورد توان تسليحاتى صدام حسين به هيچ وجه اشتباه نكرده اند، و اينكه دولت آمريكا در گزارش هايى كه بدستش مى رسيده و دست مى برده تا از آنها بسود آغاز يك جنگ با عراق استفاده كند، واقعيت نداشته است و اين امر نيز پيامد ناگوارى براى جرج بوش نخواهد داشت.

ولى اين سناريو متاسفانه ديد ما را به مسئله كانونى مى بندد و آن اينكه: وقتى نمى توان به اطلاعات سازمان هاى امنيتى اطمينان كرد، بنابراين آيا مى توان از سياست ضربه اول و پيشگيرانه دفاع كرد؟”

 • تاریخ 03.02.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5v1

مطالب مرتبط

 • تاریخ 03.02.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5v1