جايگاه زنان در برنامه كمك هاى عمرانى آلمان | اقتصاد | DW | 11.03.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

جايگاه زنان در برنامه كمك هاى عمرانى آلمان

با گذشت ده سال از تشكيل چهارمين كنفرانس بين المللى زنان در پكن، اكنون افكار عمومى جهانى دريافته است كه بدون تامين حق مشاركت زنان، در جوامع كم توسعه تحركى ايجاد نخواهد شد. از اين رو است كه توجه به وضعيت زنان در سياست كمك هاى عمرانى آلمان نيز، نقشى بنيادى يافته است.

توسعه بدون مشاركت اجتماعى زنان عملى نيست

توسعه بدون مشاركت اجتماعى زنان عملى نيست

در چهارمين كنفرانس بين المللى زنان سازمان ملل متحد، كه ده سال پيش در پكن تشكيل شد، ۱۸۹ كشور عضو اين سازمان، براى تامين حق مشاركت زنان تعهداتى سپردند. نخستين كنفرانس بين المللى زنان سازمان ملل متحد، در واقع بيست سال پيش از آن، در مكزيكو تشكيل شده بود. اما كنفرانس پكن، در زمينه برانگيختن توجه افكار عمومى نسبت به وضعيت اجتماعى و سياسى زنان، نقشى تعيين كننده ايفا كرد.

در باره جايگاه مشاركت زنان در سياست كمك هاى عمرانى آلمان، خانم ”زبيله فايفر” نماينده حزب دموكرات مسيحى در مجلس فدرال آلمان و عضو كميسيون كمك هاى عمرانى مى گويد:” من مثل هميشه اطمينان دارم كه اگر اصولا بتوانيم حق تقدمى براى كارها قائل شويم شويم، آموزش و آموزش حرفه اى زنان و دختران، يكى از مهمترين موضوعات كار من است. يكى از مهمترين، يا شايد اصولا مهمترين وظيفه اى كه من مى شناسم، اين است كه از طريق آموزش، دانش، آگاهى، تفكر و واكنش شخصى، زنان را به جائى برسانيم كه به موقعيت خودشان بيانديشند، وآنقدر قدرت و انرژى به آن ها بدهيم كه توانائى اثبات خودشان را در ساختارهاى اجتماعى موجود داشته باشند”.

كميسيون همكارى هاى اقتصادى و عمرانى مجلس فدرال آلمان، كه خانم زيبيله فايفر عضو آن است، مسئوليت كنترل كار كمك هاى عمرانى دولت آلمان و ارزيابى طرح هاى كمك عمرانى را در جهان سوم به عهده دارد.

”آسيا براندروپ لوكانو” رئيس بخش بهداشت، آموزش و تامين اجتماعى موسسه همكارى هاى فنى آلمان است.

وى نيز، درباره نقش زنان در جوامع مختلف مى گويد: ” زنان نيمى از جمعيت را تشكيل مى دهند و چرا مى گوئيم نقشى كليدى دارند؟ آن ها مسئوليت اداره خانه و در بيشتر جوامع مسئوليت حفظ سلامت اعضاى خانواده را به دوش مى كشند. اكثرا تنظيم كننده بودجه خانواده هم هستند. حتى اگر رسما مردان تامين كننده آن باشند، در نهايت، اين زنان هستند كه بايد تصميم بگيرند پول كجا و براى كدام مواد غذائى پرداخت شود. از اينجا است كه همكارى با زنان و تقويت نقش آنان، اهميت دارد. بايد از مستقل شدن زنان تا آنجا حمايت كرد كه آنان بتوانند همانطور كه در بيشتر كشورها در خانه حضور موثر دارند، در جامعه نيز اين حضور را داشته باشند”.

آسيا براندروپ، به خاطر مسئوليت خود در موسسه همكارى هاى فنى، در تصميم گيرى هاى مربوط به پروژه هاى كمك عمرانى آلمان براى كشورهاى جهان سوم و اجراى آن ها در محل مشاركت دارد. از ديد او، يكى از مهمترين دستاوردهاى چهارمين كنفرانس بين المللى زنان پكن آن است كه نقش زنان به رسميت شناخته شده است.

وى مى افزايد: ” در برخى كشورها، كارهائى انجام شده است. اما به نظر من، مهمترين چيزى كه از كنفرانس پكن به اين سو رخ داده، آن است كه درباره برابرى زنان و مردان صحبت مى شود. امروز مى توان با ديد انتقادى سنجيد كه آيا كشورهائى كه براى برابرى زن و مرد تعهد سپرده اند، در عمل هم كارى كرده اند؟ مثلا در عرصه سرمايه گذارى در كشور خودشان يا پشتيبانى از برنامه هاى كشورهاى همكار”.

هم در كنفرانس بين المللى زنان پكن و هم در برنامه اهداف توسعه سال ۲۰۰۰ سازمان ملل متحد، بر سر ارقام مشخصى توافق شده است كه تحقق يا عدم تحقق آن ها قابل سنجش است. خانم آسيا براندروپ، كه توجه به حقوق زنان را در پنج تا ده سال آينده همچنان پر اهميت مى داند، در اين زمينه مى گويد: ” پرداخت دستمزد برابر مردان به زنان، براى كار مشابه، در كشورهاى صنعتى، از جمله آلمان، هنوز تحقق نيافته است. اما از سوى ديگر، طبعا چيزهائى مثل دسترسى به آموزش و شانس هاى برابر عملى شده است. در كشورهاى در حال توسعه، مساله اساسا بر سر آن است كه بكوشيم دختران به مدرسه بروند و تا دريافت پايان نامه در مدرسه بمانند. پايان نامه اى كه به وسيله آن بتوانند وارد بازار كار رسمى شوند و به يك درآمد معمولى دست يابند”.

 • تاریخ 11.03.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6av
 • تاریخ 11.03.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6av