جام جهانى : پراكنده وگوناگون‌، پيرامون پيكارهاى آلمان | ورزش | DW | 09.03.2006
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ورزش

جام جهانى : پراكنده وگوناگون‌، پيرامون پيكارهاى آلمان

درباره هجدهمين دوره پيكارهاى جام جهانى ۲۰۰۶ كه در تابستان آينده، درآلمان برگزارميشوند پيوسته وهرروز اخبارتازه ورنگارنگى در اختيارافكارعمومى قرارميگيرد.

”فرانتس بكن بائر” رئيس كميته برگزاركننده پيكارهاى جام جهانى ۲۰۰۶

”فرانتس بكن بائر” رئيس كميته برگزاركننده پيكارهاى جام جهانى ۲۰۰۶

پس از انتخاب وتعيين نام عروسك ”خوش يمن” تيم ملى فوتبال آلمان كه قبلا درماه ژانويه پيش رسما اعلام شد، قراراست كه اين بارودرماه جارى به همگان معرفى شده ودربرابر ديد عموم قرارگيرد.

اين عروسك ” خوش يمن” كه اينك نام ”پآوله” را بخود گرفته است، تيم ملى كشورميزبان را درطول مدت زمان مسابقات درهمه جا همراهى خواهد كرد.انتخاب نام ”پاوله” دردنبال نظر وراى خوانندگان يكى از روزنامه هاى پرانتشاراين كشور، بادرصد بيشترىنسبت به نامهاى ”هورست، كنيپسى، وبوتسى” تعيين شده وسپس مورد موافقت” تئو تسوانسيگر” دبير اجرائى فدراسيون فوتبال آلمان ومعاون كميته برگزاركننده مسابقات قرارگرفته است.

عروسك خوش يمن تيم ملى آلمان ، شكل عقابى را باپروبالى برنگ سياه ومنقارى زرد رنگ نشان ميدهد وقراراست به هنگام ديدار دوستانه وآزمايشى تيم ملى دربرابر تيم ملى آمريكا درورزشگاه شهر ”دورتموند“ درروز۲۲ ماه مارس‌، رسما دربرابر ديد عموم قرارگرفته ومعرفى شود.

پيكارهاى جام جهانى ۲۰۰۶، پس از پايان بيستمين دوره بازيهاى المپيك زمستانى كه درماه پيش در ايتاليا به پايان رسيد، اينك بزرگترين رويداد ورزشى سال به شماررفته واز اهميت بس زيادى برخورداراست.بنا بگفته بنا بگفته ”تئو تسوانسيگر”: توافقى اساسى وكلى دربين تمامى طبقات وگروه هاى اجتماعى، بخاطردست يابى به موفقيتى بزرگ درراه برگزارى اين مسابقات بچشم ميخورد.

در اين رابطه ”هورست اشميت” معاون فدراسيون فوتبال اطمينان داد كه بودجه كميته برگزاركننده مسابقات با مبلغى برابربا ۴۳۰ ميليون ”يورو” تامين بوده واز جمله فروش بليط هاى ورودى مسابقات ، و ارقامى رابرابر با محاسبات و برآوردها ى قبلى نشان ميدهند. بدينگونه هدف اين كميته مبنى بر فروش ۹۵ درصد از كل بليط هاى ورودى مسابقات و درنتيجه درآمدى از اين طريق وبرابربا ۲۰۰ ميليون ”يورو” قابل دست رسى بوده وامكان پذير است.

درزمينه حفظ وبرقرارى امنيت درورزشگاه هاى گوناگون مسابقات ومحل تمرينات تيم هاى شركت كننده كه مسئوليت آن بعهده كميته برگزاركننده واگذارشده است، تعداد مشخص نيروهاى امنيتى وهم چنين تعداد داوطلبان شركت درامور سرپرستى وراهنمائى تعيين شده وتاشروع مسابقات، وآنان بازهم با دوره هاى آموزشى وتمرينات ويژه روبرو خواهند بود. فدراسيون جهانى فوتبال نيزبا نظارت ومسئوليت در زمينه حفظ امنيت در اقامت گاه هاى تيم هاى شركت كننده، همكارى بس نزديكى را باكميته برگزار كننده درپيش خواهد داشت.

بنا بگفته ” هورست اشميت” اقدامات لازم در زمينه رفت وآمد تماشاچيان وعبور ومرور وسائل نقليه بهنگام برگزارى مسابقات باجرا درآمده ودولت آلمان نزديك به ۵۰۰ ميليون ”يورو” درراه گسترش پروژه هاى مربوطه دراحداث جاده ها ى ارتباطى درشهرهاى محل مسابقات، به مصرف رسانده است.

انتظار ميرود كه در طول مدت پيكارهاى جام جهانى ۲۰۰۶ ، تعداد يك ميليون تماشاچى از سراسر جهان وارد آلمان شوند. درطول ۶۴ ديدار ۳۲ تيم شركت كننده دراين دوره ازمسابقات كه در۱۲ورزشگاه گوناگون در مراحل مقدماتى ، ميانى و پايانى به نتيجه ميرسند، بنا به تخمين دست اندركاران ، تعداد ۳ ميليارد تما شاچى ديگر درسراسر جهان ازطريق تلويزيون، برگزارى اين مسابقات راشاهد خواهند بود.

 • تاریخ 09.03.2006
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6nd
 • تاریخ 09.03.2006
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6nd