جام جهانى : جمهورى چك، بازهم بدون محل اقامت خود درآلمان | ورزش | DW | 11.01.2006
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ورزش

جام جهانى : جمهورى چك، بازهم بدون محل اقامت خود درآلمان

دربين ۳۲ كشورشركت كننده درپيكارهاى جام جهانى آلمان(۹ ژوئن تا ۹ ژوئيه) محل اقامت ۵ تيم هنوزمشخص نشده وجستجو درراه انتخاب محل مناسب براى آنان بازهم ادامه دارد.

تعيين محا اقامت ۲۷ تيم از۳۲ تيم شركت كننده درجام جهانى ۲۰۰۶

تعيين محا اقامت ۲۷ تيم از۳۲ تيم شركت كننده درجام جهانى ۲۰۰۶

انتظارميرود كه كاروان بازيكنان وسرپرستان تيم ملى جمهورى چك كه نخست قراربود درشهر”هامبورگ” محل سكونت خودرا انتخاب كنند، اينك دريكى از دوشهر كلن ويا فرانكفورت”اقامت خواهد يافت. اين تيم كه درگروه ششم ديدارهاىدورمقدماتى خودرا درجنوب آلمان درپيش دارد درصورت راه يابى به ديدارهاى دوريك هشتم، احتمالا محل اقامت خودرا به شهرهامبورگ درشمال كشورتغييرخواهدداد.

دربين تيمهائي كه قبلا محل سكونت آن تعيين گشته است، از جمله برزيل مدافع مقام قهرمانى دردومحل گوناگون نخست دربخش ”تانوس” در پيرامون شهر فرانكفورت‌ وسپس با توجه به ديدارهاى خود در طول مسابقات درمنطقه ”برگيش گلادباخ” در استان ”نورد راين وستفالن” اقامت خواهند يافت. ديدارهاى برزيل در ۱۳ ژوئن در برابركروآسى دردورمقدماتى دربرلين وسپس استراليا در شهرمونيخ ودرپايان دربرابر ژاپن درشهردورتموند،برگزارخواهندشد.

بهمين گونه تيم ملى انگلستان درپيرامون شهر ” بادن–بادن” درجنوب آلمان سكونت خواهديافت ودرشهرهاى فرانكفورت با پاراگوئه ،نورنبرگ با ترينيداد–توباگو و در آخردرشهر”كلن” با سوئد، روبروخواهد بود.

تيم ملى كروآسى درشهر”باد بروكنآ ” دريكى ازاستانهاى جنوبى كشور،.اسپانيا درشهر”كامن” واقع دربخش غربى آلمان و تيمهاى ملى ژاپن نيز درشهر”بن، پرتغال در”مارين فلد وهمچنين ايتاليا نيز در” دوايسبورگ” ديگر شهرهاى استان ”نوردراين –وستفالن” اقامت مييابند.

دراستانهاى ”بايرن، وبادن–ورتمبرگ” درمناطق جنوبى آلمان نيزبسيارى از تيمهاى شركت كننده محل اقامت خودرا تعيين كرده اند. محل اقامت تيم ملى ايران يكى از چهارتيم منتخب ازقاره آسيا از مدتها پيش تعيين شده واين تيم همراه با سرپرستان ومربيان خود درپيرامون شهر ” فريدريشس هافن” درجنوب غربى آلمان بسرخواهدبرد.

آرژانتين درشهركوچك”هرتسوگن آراخ” ، پاراگوئه در” ابرهاخينگ” درپيرامون شهر مونيخ و اكوادور در”بادكيسينگ” وتيم ملى غنا و توگو ۲ در”ورتسبورگ” و”وانگن ” درشهرهاى بخش جنوبى كشوراقامت مييابند.

از سوى ديگرمحل اقامت تيم آمريكا در هامبورگ، هلند درشهرك ”هينترتسارتن، وبهمين گونه سوئد درشهر برمن واقع درشمال آلمان سكونت مييابند. عربستان سعودى درشهر كوچك”باد ناهايم” و لهستان تيم هم گروه آلمان در”بارسينگ هازن”، و سوئيس در”باد برتريش” و تيم ملى ترينيداد –توباگو” در شهر ”روتن بورگ” سكونت تعيين شده است.

تيم ملى آلمان تيم ميزبان وبرگزاركننده ديدارهاى جام جهانى، درشهر برلين پايتخت اين كشوراقامت يافته ودرمحلى دورازغوغاى روزانه درپيرامون خود، بسرخواهد برد.

 • تاریخ 11.01.2006
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6pv
 • تاریخ 11.01.2006
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6pv