جام جهانى : تعيين محل اقامت كل تيمهاى شركت كننده درپيكارهاى آلمان | ورزش | DW | 08.03.2006
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ورزش

جام جهانى : تعيين محل اقامت كل تيمهاى شركت كننده درپيكارهاى آلمان

درفاصله ۹۳ روز باقيمانده تاشروع پيكارهاى جام جهانى فوتبال درسال ۲۰۰۶ ، محل سكونت تمامى ۳۲شركت كننده از سراسر جهان دراين مسابقات تعيين شده وهريك ازآنان درمدت اقامت خود درشهرهاى گوناگون كشورميزبان بسرخواهند برد.

محل اقامت ملى پوشان برزيل، به هنگام پيكارهاى جام جهانى آلمان

محل اقامت ملى پوشان برزيل، به هنگام پيكارهاى جام جهانى آلمان

بعنوان تيم كشوربرگزاركننده مسابقات، تيم ملى آلمان ازقبل محل اقامت خودرا در”برلين” مشخص ساخت وسپس ديگر ۳۱ تيم شركت كننده ، هريك پس از بازديد وبررسى ازشهرهاى گوناگون محل مناسبى را مطابق با خواست خود انتخاب كرده اند.

كاروان شركت كنندگان برزيل، شامل بازيكنان، سرپرستان وديگرهمراهان دارنده عنوان قهرمانى ازدوره پيش، برخلاف ديگر تيمهاى شركت كننده، دردوبخش گوناگون درمدت اقامت خود درآلمان سكونت خواهد داشت .برزيل نخست دربخش ”تانوس” در پيرامون شهر فرانكفورت‌ وسپس با توجه به ديدارهاى خود در طول مسابقات درمنطقه ”برگيش گلادباخ” در استان ”نورد راين وستفالن” اقامت خواهد يافت. ديدارهاى برزيل در ۱۳ ژوئن در برابركروآسى دردورمقدماتى دربرلين وسپس استراليا در شهر مونيخ ودرپايان دربرابر ژاپن درشهردورتموند، برگزارخواهند شد.

تيمهاى ملى استراليا، نماينده اقيانوسيه وهم چنين ساحل عاج، يكى از ۵ نماينده آفريقا درديدارهاى جام جهانى، بعنوان آخرين تيمهاى باقيمانده، نظر خودرا بخاطر محل سكونت خود اعلام داشتنند. بدينگونه استراليا درشهرك” تسوايفينگن” دراستان ”بادن– ورتمبرگ” وملى پوشان ساحل عاج درشهر”نيدركاسل” دراستان ” نورد–راين وستفالن” سكونت مييابند.

تيم ملى ايران يكى از چهارتيم منتخب ازقاره آسيا، همراه با سرپرستان ومربيان خود درپيرامون شهر ” فريدريشس هافن” واقع درجنوب غربى آلمان بسرخواهد برد. مكزيك تيم هم گروه ايران كه دراولين ديدارگروه چهار باتيم ايران درشهر ”نورنبرگ“ روبرو خواهد بود درشهر ”گوتينگن” دريكى ديگر از استانهاى اين كشورسكونت مييابد. پرتغال دارنده مقام نايب قهرمانى اروپا وديگر تيم هم گروه ايران درشهر ”مارين فلد” سكونت داشته و تيم ايران را درشهر ”فرانكفورت” دربرابرخواهد داشت. محل سكونت ”آنگولا” نماينده آفريقا وديگر تيم هم گروه ايران درشهر ”سله” تعيين شده است كه سپس در آخرين ديدار اين گروه، درشهر ”لايپزيك ” دربخش شرقى آلمان، با تيم ايران روبروخواهد بود.

تيم ملى انگلستان تيم نامدار وپرسابقه در پيكارهاى جام جهانى درپيرامون شهر ” بادن–بادن” درجنوب آلمان سكونت خواهديافت ودرشهرهاى فرانكفورت با پاراگوئه ،نورنبرگ با ترينيداد–توباگو و در آخردرشهر”كلن” با سوئد، روبروخواهد بود.

تيم ملى كروآسى درشهر”باد بروكنآ ” دريكى ازاستانهاى جنوبى كشور،.اسپانيا درشهر”كامن” واقع دربخش غربى آلمان و ژاپن ديگر نماينده آسيا نيز درشهر”بن، بسرخواهندبرد. ملى پوشان ايتاليا، تيمى كه تاكنون سه عنوان قهرمانى جهان را از گذشته دراختياردارد‌، درشهر ” دوايسبورگ” در بخش غربى آلمان بچشم خواهند خورد كه ديدارهاى خودرا دورازمحل سكونت خود درشهرهاى هانوفر، كايزرس لاترن وهامبورگ“ درپيش خواهد داشت.

دراستانهاى ”بايرن، وبادن–ورتمبرگ” درمناطق جنوبى آلمان نيزبسيارى ازديگر تيمهاى شركت كننده محل اقامت خودرا تعيين كرده اند.آرژانتين با يك عنوان جهانى ازگذشته درشهركوچك”هرتسوگن آراخ” پاراگوئه در” ابرهاخينگ” درپيرامون شهر مونيخ و اكوادور در ”باد كيسينگ” وتيم هاى ملى غنا و توگو ۲ در”ورتسبورگ” و”وانگن ” درشهرهاى بخش جنوبى كشوربسرخواهند برد.

از سوى ديگرتيم آمريكا در هامبورگ، هلند درشهرك ”هينترتسارتن، وبهمين گونه سوئد درشهر برمن واقع درشمال آلمان سكونت مييابند. عربستان سعودى درشهر كوچك ”باد ناهايم” و لهستان تيم هم گروه آلمان در”بارسينگ هازن”، و سوئيس در”باد برتريش” و تيم ملى ترينيداد –توباگو” در شهر ”روتن بورگ” سكونت مييابند.

 • تاریخ 08.03.2006
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6nf

مطالب مرتبط

 • تاریخ 08.03.2006
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6nf