جام جهانى : تعيين محل اقامت۱۸ تيم ازكل ۳۲ تيم شركت كننده | ورزش | DW | 13.12.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ورزش

جام جهانى : تعيين محل اقامت۱۸ تيم ازكل ۳۲ تيم شركت كننده

دردنبال قرعه كشى پيكارهاى جام جهانى ۲۰۰۶، بازهم محل اقامت ديگر تيمهاى شركت كننده در اين دوره از مسابقات بهنگام اقامت آنان درآلمان تعيين شد وبدينگونه برنامه انتخاب محل سكونت وتمرينات۱۸ تيم پايان يافته، اما بازهم درموردديگرتيمهاى باقيمانده ادامه خواهدداشت.

”يوركن كلينسمن” سرمربى تيم ملى كشورميزبان، بهنگام مراسم قرعه كشى جام جهانى

”يوركن كلينسمن” سرمربى تيم ملى كشورميزبان، بهنگام مراسم قرعه كشى جام جهانى

پس ازاعلام نتايج بدست آمده ازاين قرعه كشى نخست تيم ملى كروآسى كه كه درگروه ششم همراه باتيمهاى برزيل ژاپن واستراليا جاى گرفته است، محل اقامت خودرادرشهر”باد بروكنآ ” دريكى ازاستانهاى جنوبى كشوراعلام كرد. كروآسى پس از حضوردربرابربرزيل درشهر برلين، سپس با ژاپن در”نورنبرگ” واستراليا درشهر ”اشتوتگارت” روبروخواهدبود.

ديروز نيز اسپانيا موافقت خود رابااقامت درشهر”كامن” واستفاده ازامكانات وتاسيسات دانشكده ورزش اين شهراعلام داشت. اسپانيا چهارمين تيم شركت كننده است كه در استان ”نوردراين– وستفالن” واقع دربخش غربى آلمان اقامت مييابد. تيمهاى ملى ژاپن نيز درشهر”بن، پرتغال در”مارين فلد وهمچنين ايتاليا نيز در” دوايسبورگ” ديگر شهرهاى اين استان سكونت خواهديافت.

رويهمرفته دراستانهاى ”بايرن، وورتمبرگ” درمناطق جنوبى آلمان بسيارى از تيمهاى شركت كننده محل اقامت خودرا تعيين كرده اند.آرژانتين درشهركوچك”هرتسوگن آراخ” وپاراگوئه در” ابرهاخينگ” درپيرامون شهر مونيخ وبهمين گونه اكوادور در”بادكيسينگ” وتيم ملى غنا و توگو ۲ نماينده از ۵ تيم منخب از آفريقا نيز در”ورتسبورگ” و”وانگن ” درشهرهاى مناطق جنوبى كشوربسرخواهندبرد. محل اقامت تيم ملى ايران يكى از چهارتيم منتخب ازقاره آسيا از مدتها پيش تعيين شده واين تيم همراه با سرپرستان ومربيان خود درپيرامون شهر ” فريدريشس هافن” درجنوب غربى آلمان بسرخواهدبرد.

از سوى ديگرملى پوشان آمريكا يكى ازنمايندگان قاره آمريكاى شمالى ومركزى در هامبورگ، هلند ازاروپا درشهرك ”هينترتسارتن، وبهمين گونه ديگر نماينده اى از اروپا تيم ملى سوئد درشهر برمن واقع درشمال آلمان سكونت مييابند. عربستان سعودى درشهر كوچك”باد ناهايم” و لهستان تيم هم گروه آلمان در”بارسينگ هازن”، و سوئيس در”باد برتريش” و تيم ملى ترينيداد –توباگو” در شهر ”روتن بورگ” سكونت مييابند.

تيم ملى آلمان تيم ميزبان وبرگزاركننده ديدارهاى جام جهانى، همراه باسرپرستان وهمراهان خود بهنگام اين مسابقات در شهر برلين پايتخت اين كشوراقامت يافته ودرمحلى دورازغوغاى روزانه درپيرامون خود، بسرخواهد برد.

دارنده عنوان قهرمانى از دوره پيش تيم ملى برزيل، اماهنوزمحل اقامت خودرا مشخص نساخته وقراراست كه موافقت خودرا دردنبال بررسى هاى كامل درزمينه امكان استفاده ازتاسيسات موجود، اعلام دارد.

 • تاریخ 13.12.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6rN

مطالب مرتبط

 • تاریخ 13.12.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6rN